სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Сборник задач по курсу математического анализа

UDK: 517(02)/7

სათაური: Сборник задач по курсу математического анализа

ავტორი: Берман Г.Н.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1969

გვერდები: 440

საინვენტარო ნომერი: 24094

ფასი: 97к.

Справочник по численному решению дифференциальных уравнений в частных производных

UDK: 517(02)/5

სათაური: Справочник по численному решению дифференциальных уравнений в частных производных

ავტორი: Д.Ю. Панов

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехтеоретлитиздат

წელი: 1951

გვერდები: 183

საინვენტარო ნომერი: 15384

ფასი: 3р.20к.

Курс дифференциального и интегрального исчисления (т.3)

UDK: 517(02)/4

სათაური: Курс дифференциального и интегрального исчисления (т.3)

ავტორი: Фихтенгольц Г.М.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1949

გვერდები: 783

საინვენტარო ნომერი: 7920

ფასი: 19р.35к.

Курс дифференциального и интегрального исчисления (т.3)

UDK: 517(02)/4

სათაური: Курс дифференциального и интегрального исчисления (т.3)

ავტორი: Фихтенгольц Г.М.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1969

გვერდები: 656

საინვენტარო ნომერი: 24911

ფასი: 1р.31к.

Курс дифференциального и интегрального исчисления (т.2)

UDK: 517(02)/4

სათაური: Курс дифференциального и интегрального исчисления (т.2)

ავტორი: Фихтенгольц Г.М.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: ОГИЗ

წელი: 1948

გვერდები: 860

საინვენტარო ნომერი: 5581

ფასი: 22р.50к.

Курс математического анализа для втузов (ч.1)

UDK: 517(02)/2

სათაური: Курс математического анализа для втузов (ч.1)

ავტორი: Бермант А.Ф.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: ОГИЗ

წელი: 1946

გვერდები: 331

საინვენტარო ნომერი: 837

ფასი: 1р.50к.

Курс диференциального и интегрального исчисления (ч.1)

UDK: 517(02)/1

სათაური: Курс диференциального и интегрального исчисления (ч.1)

ავტორი: Грэнвиль В. Лузин Н.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Научно-Техническое изд

წელი: 1935

გვერდები: 445

საინვენტარო ნომერი: 820

ფასი: 5р.75к.

ბრტყელი სამკუთხედების ფართობთა ცხრილი

UDK: 515(083)/1

სათაური: ბრტყელი სამკუთხედების ფართობთა ცხრილი

ავტორი: კეკელია მ.ა.

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: სახელმწიფო გამომცემლობა

წელი: 1953

გვერდები: 109

საინვენტარო ნომერი: 11973

ფასი: 3მან.80კაპ.

Начертательная геометрия в применений к химическим диаграмам тройных и четверных систем

UDK: 515/8

სათაური: Начертательная геометрия в применений к химическим диаграмам тройных и четверных систем

ავტორი: Аносов В.Я.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1949

გვერდები: 176

საინვენტარო ნომერი: 4993

ფასი: 8р.50к.

Проекции, применяемые в геолого-маркшеидерском деле

UDK: 515/3

სათაური: Проекции, применяемые в геолого-маркшеидерском деле

ავტორი: Рыжов П.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: УГЛЕТЕХИЗДАТ

წელი: 1951

გვერდები: 167

საინვენტარო ნომერი: 9382

ფასი: 4р.55к.

Современная алгебра (часть 2)

UDK: 512.8/2

სათაური: Современная алгебра (часть 2)

ავტორი: Ван-дер-Варден Б.Л.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: ОГИЗ

წელი: 1947

გვერდები: 260

საინვენტარო ნომერი: 2557

ფასი: 18р.

Теория информации

UDK: 511.2/11

სათაური: Теория информации

ავტორი: Голдман Станфорд

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1957

გვერდები: 446

საინვენტარო ნომერი: 15486

ფასი: 17р.10к.

მათემატიკური ანალიზის კურსი (ტ.2)

UDK: 511.2/3

სათაური: მათემატიკური ანალიზის კურსი (ტ.2)

ავტორი: ა. ხარაძე ვ. ჭელიძე ბ. ხვედელიძე ი. ქარცივაძე

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: თსუ

წელი: 1961

გვერდები: 507

საინვენტარო ნომერი: 22344

ფასი: 1მან.32კაპ.

Введение в теорию чисел

UDK: 511.2/1

სათაური: Введение в теорию чисел

ავტორი: Диксон Л.Е.

ენა: Russian

ქალაქი: Тбилиси

გამომცემელი: АН ГССР

წელი: 1941

გვერდები: 407

საინვენტარო ნომერი: 6

ფასი: 15р.

Алгоритмы

UDK: 510.51/1

სათაური: Алгоритмы

პარალერული სათაური: Решения задач по механике в средней школе

ავტორი: Гутман В.И. Мощанский В.Н.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Просвещение

წელი: 1988

გვერდები: 93

საინვენტარო ნომერი: 1415

ფასი: 15к.

Алгоритмы

UDK: 510.51/1

სათაური: Алгоритмы

პარალერული სათაური: Решения задач по механике в средней школе

ავტორი: Гутман В.И. Мощанский В.Н.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Просвещение

წელი: 1988

გვერდები: 93

საინვენტარო ნომერი: 1267

ფასი: 15к.

Высшая математика для техникумов

UDK: 510(022)/1

სათაური: Высшая математика для техникумов

ავტორი: Выгодский М.Я

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Высшая школа

წელი: 1969

გვერდები: 446

საინვენტარო ნომერი: 23778

ფასი: 77к.

უმაღლესი მათემატიკის ამოცანათა კრებული (ნაწ.3)

UDK: 510.001.12/1

სათაური: უმაღლესი მათემატიკის ამოცანათა კრებული (ნაწ.3)

ავტორი: ქურჩიშვილი ა.

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: თბილისის უნივერსიტეტი

წელი: 1990

გვერდები: 431

საინვენტარო ნომერი: 30387

ფასი: 1მან.60კაპ.

უმაღლესი მათემატიკის ამოცანათა კრებული (ნაწ.3)

UDK: 510.001.12/1

სათაური: უმაღლესი მათემატიკის ამოცანათა კრებული (ნაწ.3)

ავტორი: ქურჩიშვილი ა.

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: თბილისის უნივერსიტეტი

წელი: 1990

გვერდები: 431

საინვენტარო ნომერი: 30388

ფასი: 1მან.60კაპ.

მათემატიკა

UDK: 510/2

სათაური: მათემატიკა

ავტორი: ა. ბუაძე თ. ზანდუკელი ო. მელაძე ს.შათაშვილი

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: თსუ

წელი: 1983

გვერდები: 536

საინვენტარო ნომერი: 28282

ფასი: 1მან. 90კაპ.

Теория эксперимента

UDK: 510/1

სათაური: Теория эксперимента

ავტორი: Налимов В.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1971

გვერდები: 207

საინვენტარო ნომერი: 24434

ფასი: 67к.

Теория эксперимента

UDK: 510/1

სათაური: Теория эксперимента

ავტორი: Налимов В.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1971

გვერდები: 207

საინვენტარო ნომერი: 24433

ფასი: 67к.

Математические модели гидрохимических процессов глиноземного производства

UDK: 51-74:669/1

სათაური: Математические модели гидрохимических процессов глиноземного производства

ავტორი: Ни Л.П. Печерская Н.Ф. Береза Л.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Алма-Ата

გამომცემელი: Наука

წელი: 1982

გვერდები: 122

საინვენტარო ნომერი: 28199

ფასი: 1р.20к.

Математические модели гидрохимических процессов глиноземного производства

UDK: 51-74:669/1

სათაური: Математические модели гидрохимических процессов глиноземного производства

ავტორი: Ни Л.П. Печерская Н.Ф. Береза Л.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Алма-Ата

გამომცემელი: Наука

წელი: 1982

გვერდები: 122

საინვენტარო ნომერი: 28200

ფასი: 1р.20к.

Химия и химическая технология (вып.8)

UDK: 51:66/1

სათაური: Химия и химическая технология (вып.8)

ავტორი: Ред. Новиков Г.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Минск

გამომცემელი: Вышэйшая школа

წელი: 1975

გვერდები: 194

საინვენტარო ნომერი: 26140

ფასი: 1р.17к.

Химия и химическая технология (вып.8)

UDK: 51:66/1

სათაური: Химия и химическая технология (вып.8)

ავტორი: Ред. Новиков Г.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Минск

გამომცემელი: Вышэйшая школа

წელი: 1975

გვერდები: 194

საინვენტარო ნომერი: 26139

ფასი: 1р.17к.

Химия и химическая технология (вып.9)

UDK: 51:66/1

სათაური: Химия и химическая технология (вып.9)

ავტორი: Ред. Новиков Г.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Минск

გამომცემელი: Вышэйшая школа

წელი: 1975

გვერდები: 162

საინვენტარო ნომერი: 26164

ფასი: 1р.09к.

Химия и химическая технология (вып.9)

UDK: 51:66/1

სათაური: Химия и химическая технология (вып.9)

ავტორი: Ред. Новиков Г.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Минск

გამომცემელი: Вышэйшая школа

წელი: 1975

გვერდები: 162

საინვენტარო ნომერი: 26165

ფასი: 1р.09к.

Справочник по математике (изд 2)

UDK: 51(083)/24

სათაური: Справочник по математике (изд 2)

პარალერული სათაური: Для научных работников и инжинеров

ავტორი: Корн Г. Корн Т.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1970

გვერდები: 720

საინვენტარო ნომერი: 23956

ფასი: 3р.02к.

Справочник по математике (изд 5)

UDK: 51(083)/24

სათაური: Справочник по математике (изд 5)

პარალერული სათაური: Длянаучных работников и инжинеров

ავტორი: Корн Г. Корн Т.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1984

გვერდები: 831

საინვენტარო ნომერი: 28636

ფასი: 3р.90к.