სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Элементы численного анализа и математической обработки результатов опыта

UDK: 51(075.8)/5

სათაური: Элементы численного анализа и математической обработки результатов опыта

ავტორი: Гутер Р.С. Овчинский Б.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1970

გვერდები: 432

საინვენტარო ნომერი: 23999

ფასი: 79к.

Элементы численного анализа и математической обработки результатов опыта

UDK: 51(075.8)/5

სათაური: Элементы численного анализа и математической обработки результатов опыта

ავტორი: Гутер Р.С. Овчинский Б.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1970

გვერდები: 432

საინვენტარო ნომერი: 23998

ფასი: 79к.

Высшая математика для начинающих

UDK: 51(075.8)/4

სათაური: Высшая математика для начинающих

ავტორი: Зельдович Я.Б.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1970

გვერდები: 559

საინვენტარო ნომერი: 24018

ფასი: 94к.

задачи и упражнения по математическому анализу для втузов

UDK: 51(075.8)/3

სათაური: задачи и упражнения по математическому анализу для втузов

ავტორი: Бараненков Г.С. Демидович Б.П. Ефименко В.А. идр.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1979

გვერდები: 472

საინვენტარო ნომერი: 23995

ფასი: 97к.

Вычислительные таблицы

UDK: 51(075.8)/1

სათაური: Вычислительные таблицы

ავტორი: Яковкин М.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Просвещение

წელი: 1966

გვერდები: 262

საინვენტარო ნომერი: 22609

ფასი: 86к.

Математика для техникумов

UDK: 51(075.3)/1

სათაური: Математика для техникумов

ავტორი: Андронов И.К.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Высшая школа

წელი: 1965

გვერდები: 823

საინვენტარო ნომერი: 21950

ფასი: 2р.92к.

Сборник задач по элементарной математике

UDK: 51(02)/22

სათაური: Сборник задач по элементарной математике

ავტორი: Антонов Н.П. Выгодский М.Л. и др.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физико-математическая литература

წელი: 1963

გვერდები: 528

საინვენტარო ნომერი: 20646

ფასი: 94к.

Сборник задач по высшей математике т.1

UDK: 51(02)/21

სათაური: Сборник задач по высшей математике т.1

ავტორი: Гюнтер Н.М. Кузьмин р.О.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1957

გვერდები: 282

საინვენტარო ნომერი: 16133

ფასი: 6р.80к.

უმაღლესი მათემატიკის პრაქტიკული მეცადინეობის სახელმძღვანელო ნაწ.2

UDK: 51(02)/19

სათაური: უმაღლესი მათემატიკის პრაქტიკული მეცადინეობის სახელმძღვანელო ნაწ.2

ავტორი: ხახუბია გ.

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: ტექნიკა და შრომა

წელი: 1957

გვერდები: 373

საინვენტარო ნომერი: 16531

ფასი: 8მან.45კაპ.

მარაგის კოეფიციენტების განსაზღვრა მათემატიკური სტატისტიკის მეთოდებით

UDK: 51(02)/18

სათაური: მარაგის კოეფიციენტების განსაზღვრა მათემატიკური სტატისტიკის მეთოდებით

ავტორი: გ.მუხაძე ა.კაკუშაძე

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: ტექნიკა და შრომა

წელი: 1954

გვერდები: 184

საინვენტარო ნომერი: 12436

ფასი: 5მან.35კაპ.

რჩეული შრომები

UDK: 51(02)/17

სათაური: რჩეული შრომები

ავტორი: ანდრია რაზმაძე

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია

წელი: 1952

გვერდები: 171

საინვენტარო ნომერი: 12274

ფასი: 11მან.10კაპ.

Математический практикум на счётно-вычислительных приборах и инструментах

UDK: 51(02)/17

სათაური: Математический практикум на счётно-вычислительных приборах и инструментах

ავტორი: Леднев Н.А. Грошев А.В. Елистратова Т.А и др.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Советская Наука

წელი: 1954

გვერდები: 365

საინვენტარო ნომერი: 12615

ფასი: 7р.20к.

Сборник задач и упражнений по прокате

UDK: 51(02)/16

სათაური: Сборник задач и упражнений по прокате

ავტორი: Гуревич Д.Я.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: науч.-технич. литерат. по черной и цветной металлургии

წელი: 1953

გვერდები: 123

საინვენტარო ნომერი: 12168

ფასი: 2р.85к.

Лекции об управлениях с частными производными

UDK: 51(02)/15

სათაური: Лекции об управлениях с частными производными

ავტორი: Петровский И.Г.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1953

გვერდები: 360

საინვენტარო ნომერი: 12211

ფასი: 7р.20к.

В ведение в теорию линейных пространств

UDK: 51(02)/12

სათაური: В ведение в теорию линейных пространств

ავტორი: Шилов Г.Е.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1952

გვერდები: 384

საინვენტარო ნომერი: 10871

ფასი: 7р.30к.

Курс математического анализа т.2

UDK: 51(02)/10

სათაური: Курс математического анализа т.2

ავტორი: Гребенча М.К. Новоселов С.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: УЧПЕДГИЗ

წელი: 1953

გვერდები: 560

საინვენტარო ნომერი: 11609

ფასი: 12р.53к.

Курс математического анализа т.1

UDK: 51(02)/10

სათაური: Курс математического анализа т.1

ავტორი: Гребенча М.К. Новоселов С.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: УЧПЕДГИЗ

წელი: 1951

გვერდები: 543

საინვენტარო ნომერი: 10434

ფასი: 18р.15к.

Курс математического анализа т.1

UDK: 51(02)/10

სათაური: Курс математического анализа т.1

ავტორი: Гребенча М.К. Новоселов С.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: УЧПЕДГИЗ

წელი: 1953

გვერდები: 543

საინვენტარო ნომერი: 11610

ფასი: 11р.65к.

Уравнения математической физики Изд-е 4-е.

UDK: 51/50

სათაური: Уравнения математической физики Изд-е 4-е.

ავტორი: Тихонов А.Н. и Самарский А.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1972

გვერდები: 736

საინვენტარო ნომერი: 25615

ფასი: 1р.68к.

Уравнения математической физики

UDK: 51(02)/9

სათაური: Уравнения математической физики

ავტორი: Тихонов А.Н. и Самарский А.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1951

გვერდები: 659

საინვენტარო ნომერი: 10335

ფასი: 15р.50к.

Введение в анализ

UDK: 51(02)/8

სათაური: Введение в анализ

ავტორი: Уваренков И.М. Маллер М.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: УЧПЕДГИЗ

წელი: 1951

გვერდები: 252

საინვენტარო ნომერი: 10336

ფასი: 6р.20к.

Курс высшей математики для техникумов

UDK: 51(02)/6

სათაური: Курс высшей математики для техникумов

ავტორი: Тарасов Н.П.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1949

გვერდები: 356

საინვენტარო ნომერი: 5840

ფასი: 7р.76к.

უმაღლესი მათემატიკა

UDK: 51(02)/5

სათაური: უმაღლესი მათემატიკა

ავტორი: შარაძენიძე კლ

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: ტექნიკა და შრომა

წელი: 1948

გვერდები: 322

საინვენტარო ნომერი: 5248

ფასი: 9მან.75კაპ.

Краткий курс высшей математики

UDK: 51(02)/4

სათაური: Краткий курс высшей математики

ავტორი: Виноградов С.П.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: УЧПЕДГИЗ

წელი: 1948

გვერდები: 295

საინვენტარო ნომერი: 4389

ფასი: 7р.70к.

Математика для инженеров ч2

UDK: 51(02)/3

სათაური: Математика для инженеров ч2

ავტორი: Фихтенгольц Г.М.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Технико-теоретическая

წელი: 1933

გვერდები: 332

საინვენტარო ნომერი: 821

ფასი: 5р.25к.

მათემატიკური ანალიზის კურსი

UDK: 511(02)/2

სპეციალიზაცია: მათემატიკა

სათაური: მათემატიკური ანალიზის კურსი

ავტორი: ხარაძე ა. ჭელიძე ვ. ხვედელიძე ბ. ქარცივაძე ი.

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: თბილისი

წელი: 1952

გვერდები: 646

საინვენტარო ნომერი: 12039

ფასი: 12მან.

Курс высшей математики т.1

UDK: 51(02)/1

სათაური: Курс высшей математики т.1

ავტორი: Смирнов В.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Огиз

წელი: 1948

გვერდები: 468

საინვენტარო ნომერი: 4537

ფასი: 13р.50к.

Курс высшей математики т2

UDK: 51(02)/1

სათაური: Курс высшей математики т2

ავტორი: Смирнов В.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Огиз

წელი: 1948

გვერდები: 621

საინვენტარო ნომერი: 4583

ფასი: 19р.

Курс высшей математики т3 ч2

UDK: 51(02)/1

სათაური: Курс высшей математики т3 ч2

ავტორი: Смирнов В.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1974

გვერდები: 672

საინვენტარო ნომერი: 27518

ფასი: 1р.55к.

Курс высшей математики т3 ч1

UDK: 51(02)/1

სათაური: Курс высшей математики т3 ч1

ავტორი: Смирнов В.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1953

გვერდები: 339

საინვენტარო ნომერი: 11317

ფასი: 9р.45к.