სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Курс высшей математики т3 ч2

UDK: 51(02)/1

სათაური: Курс высшей математики т3 ч2

ავტორი: Смирнов В.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1949

გვერდები: 672

საინვენტარო ნომერი: 8441

ფასი: 20р.55к.

Курс высшей математики т3 ч2

UDK: 51(02)/1

სათაური: Курс высшей математики т3 ч2

ავტორი: Смирнов В.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1953

გვერდები: 676

საინვენტარო ნომერი: 11663

ფასი: 17р.50к.

Математические методы и ЭВМ в обогащении

UDK: 51/52

სათაური: Математические методы и ЭВМ в обогащении

ავტორი: Под ред. Шупова Л.П.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1971

გვერდები: 294

საინვენტარო ნომერი: 26093

ფასი: 1р.78к.

Введение в общую алгебру

UDK: 51/51

სათაური: Введение в общую алгебру

ავტორი: Калужнин Л.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1973

გვერდები: 447

საინვენტარო ნომერი: 25900

ფასი: 1р.72к.

Курс дифференциального и интегрального исчисления т2

UDK: 51/43

სათაური: Курс дифференциального и интегрального исчисления т2

ავტორი: Курант Р.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1970

გვერდები: 672

საინვენტარო ნომერი: 24912

ფასი: 1р.67к.

Численные и графические методы прикладной математики

UDK: 51/42

სათაური: Численные и графические методы прикладной математики

ავტორი: Фильчаков П.Ф.

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Наукова Думка

წელი: 1970

გვერდები: 791

საინვენტარო ნომერი: 24290

ფასი: 2р.96к.

Повторим математику

UDK: 51/35

სათაური: Повторим математику

ავტორი: Шувалова Э.З и др.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Высшая школа

წელი: 1968

გვერდები: 464

საინვენტარო ნომერი: 23678

ფასი: 76к.

К теории общих дифференциальных операторов в частных производных

UDK: 51/25

სათაური: К теории общих дифференциальных операторов в частных производных

ავტორი: Хёрмандер Л.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1959

გვერდები: 129

საინვენტარო ნომერი: 19142

ფასი: 42к.

Дифференциальный анализатор ''Интеграл I''

UDK: 51/23

სათაური: Дифференциальный анализатор ''Интеграл I''

ავტორი: Лоскутов В.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Центральный институт научно-технической информации электотехнической промышленности и приборостроения

წელი: 1959

გვერდები: 95

საინვენტარო ნომერი: 18014

ფასი: 4р.50к.

Ошибки в математических рассуждениях

UDK: 51/22

სათაური: Ошибки в математических рассуждениях

ავტორი: Брадис В.М. Минковский В.Л. Хорчева А.К.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Министерство просвещения РСФСР

წელი: 1959

გვერდები: 175

საინვენტარო ნომერი: 17753

ფასი: 2р.95к.

Краткий курс математического анализа

UDK: 51/21

სათაური: Краткий курс математического анализа

ავტორი: Хинчин А.Я.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1953

გვერდები: 624

საინვენტარო ნომერი: 16764

ფასი: 11р.60к.

Вариационное исчесление

UDK: 51/20

სათაური: Вариационное исчесление

ავტორი: Эльсгольц Л.Э.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1958

გვერდები: 162

საინვენტარო ნომერი: 16774

ფასი: 5р.63к.

არითმეტიკა და სამეურნეო გამოანგარიშება

UDK: 51/6

სათაური: არითმეტიკა და სამეურნეო გამოანგარიშება

ავტორი: ჭაია თ.ი.

ენა: Russian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: სახელგამი

წელი: 1957

გვერდები: 305

საინვენტარო ნომერი: 15446

ფასი: 2 მან. 30კაპ.

В Ведение в математику

UDK: 51/5

სათაური: В Ведение в математику

ავტორი: Стефан Коул Клини

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1957

გვერდები: 526

საინვენტარო ნომერი: 15340

ფასი: 32р.25к.

Курс Матаматического анализа т.1

UDK: 51/4

სათაური: Курс Матаматического анализа т.1

ავტორი: Немыцкий В. Слудская М. Черкасов А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1957

გვერდები: 486

საინვენტარო ნომერი: 15359

ფასი: 9р.95к.

Приложение цепных дробей и их обобщений к вопросам приближенного анализа

UDK: 51/3

სათაური: Приложение цепных дробей и их обобщений к вопросам приближенного анализа

ავტორი: Хованский А.Н.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1956

გვერდები: 203

საინვენტარო ნომერი: 15298

ფასი: 5р.25к.

Краткий курс теории аналитических функций

UDK: 51/2

სათაური: Краткий курс теории аналитических функций

ავტორი: Маркушевич А.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1957

გვერდები: 835

საინვენტარო ნომერი: 15258

ფასი: 8р.20к

Вторжение в природную среду

UDK: 502.5/8/1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Вторжение в природную среду

ავტორი: Под редакц. Ретеюма А.Ю.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Прогресс

წელი: 1979

გვერდები: 190

საინვენტარო ნომერი: 28746

История естествознания в России Т.-2, ч-2.

UDK: 502(09)(47)/1

სათაური: История естествознания в России Т.-2, ч-2.

ავტორი: Под редакц. Н.А.Фигуровского. (Гл. Редактор). В.П.Зубова, С.Р.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АНСССР

წელი: 1957

გვერდები: 380

საინვენტარო ნომერი: 15131

ფასი: 24р.55к.

Основы теории процессов Маркова

UDK: 51/1

სათაური: Основы теории процессов Маркова

ავტორი: Сарымсаков Т.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Технико-теоретической литературы

წელი: 1954

გვერდები: 205

საინვენტარო ნომერი: 13290

ფასი: 8р.05к.

Охрана окружающей среды в металлургии

UDK: 502.7:669/1

სათაური: Охрана окружающей среды в металлургии

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Металлургия

წელი: 1978

გვერდები: 144

საინვენტარო ნომერი: 27172

ფასი: 1р.40к.

Итоги науки и техники (т.8)

UDK: 533.9/12

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Итоги науки и техники (т.8)

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

წელი: 1988

გვერდები: 170

საინვენტარო ნომერი: 1419

ფასი: 1р.50к.

UDK: 62(03)/1

სპეციალიზაცია: Техника

სათაური: Итоги науки и техники (т.8) 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: 

გამომცემელი: 

წელი:  1988

გვერდები:  т.8

საინვენტარო ნომერი:  1419

ფასი:  

Аэродинамика больших скоростей

UDK: 533.6/16

სათაური: Аэродинамика больших скоростей

ავტორი: И. Гошек

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1954

გვერდები: 547

საინვენტარო ნომერი: 12686

ფასი: 25р.90к.

UDK: 533.6/16

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Аэродинамика больших скоростей

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Гошек, И. 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Изд-во Иностран. лит-ры. 

წელი:  1954

გვერდები:  547

საინვენტარო ნომერი:  12686

Электрическая и газовая сварка в строительстве предприятий нефтяной промышленности

UDK: 533.6/18

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Электрическая и газовая сварка в строительстве предприятий нефтяной промышленности

ავტორი: Г.Е. Коган

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Гостоптехиздат

წელი: 1957

გვერდები: 185

საინვენტარო ნომერი: 15509

ფასი: 4р.70к.

UDK: 533.6/18

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Электрическая и газовая сварка в строительстве предприятий нефтяной промышленности. (Допушено в качестве учебного пособия для подготовки и повышения квалификации сваршиков). 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Коган, Г.Е. 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Гос. изд-во нефтяной и горнотопливной лит-ры. 

წელი:  1953

გვერდები:  184с

საინვენტარო ნომერი:  15509

Механика твёрдого тела ( Республиканский межведомственный сб-к. Вып.2)

UDK: 531/41

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Механика твёрдого тела ( Республиканский межведомственный сб-к. Вып.2)

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Наукова Думка

წელი: 1970

გვერდები: 179

საინვენტარო ნომერი: 24135

ფასი: 1р.56к.

UDK: 531/42

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Механика твёрдого тела (Республиканский межведомственный сб-к. Вып.2) 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: "Наукова думка"

წელი:  1970

გვერდები:  179с

საინვენტარო ნომერი:  24135

Термодинамические свойства газов

UDK: 533.6/25

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Термодинамические свойства газов

ავტორი: М.П. Вукалович, В.А. Кириллин и др.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Машгиз

წელი: 1953

გვერდები: 373

საინვენტარო ნომერი: 15888

ფასი: 12р.20к.

UDK: 533.6/25

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Термодинамические свойства газов. 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Машгиз"

წელი:  1953

გვერდები:  375с

საინვენტარო ნომერი:  15888.

Гидродинамика сверх текушей жидкости

UDK: 532.132/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Гидродинамика сверх текушей жидкости

ავტორი: С.Паттерман

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1978

გვერდები: 520

საინვენტარო ნომერი: 27498

ფასი: 3р.40к.

UDK: 532.132/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Гидродинамика сверх текушей жидкости. Пер. с англ. Г.Ф. Жаркова, Ю.Л. Кухаренко и А.А. Собянина.

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Паттерман, С.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Мир"

წელი:  1978

გვერდები:  520

საინვენტარო ნომერი:  27498

Гидродинамическая теория решёток

UDK: 532.5/2

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Гидродинамическая теория решёток

ავტორი: Н.Е. Кочин

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1949

გვერდები: 103

საინვენტარო ნომერი: 6213

ფასი: 3р.90к.

UDK: 532.5/2

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Гидродинамическая теория решёток.

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Кочин, Н.Е.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М- Л

გამომცემელი: "Гостехтеоретиздат"

წელი:  1949

გვერდები:  103

საინვენტარო ნომერი:  6213

Гидродинамика

UDK: 532.5/8

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Гидродинамика

ავტორი: Г. Биркгоф

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1954

გვერდები: 183

საინვენტარო ნომერი: 12680

ფასი: 10р.45к.

UDK: 532.5/8

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Гидродинамика. Постановки задач, результаты и пособие. Под ред. М.И. Гуревича. Предисловие Л.И. Седова.

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Биркгоф, Г.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: И.Л.

წელი:  1954

გვერდები:  183

საინვენტარო ნომერი:  12680

Введение в молекулярную теорию растворов

UDK: 532.5/9

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Введение в молекулярную теорию растворов

ავტორი: М.И. Шахпаронов

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Госиздат тех. теор.

წელი: 1956

გვერდები: 507

საინვენტარო ნომერი: 14855

ფასი: 10р.40к.

UDK: 532.5/9

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Введение в молекулярную теорию растворов.

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Шахпаронов, М.И.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Госиздат тех. теор. лит-ры

წელი:  1956

გვერდები:  507

საინვენტარო ნომერი:  14855