სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Техническая механика для инженеров и физиков

UDK: 531(027)/7

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Техническая механика для инженеров и физиков

ავტორი: Т. Пешль

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1934

გვერდები: 344

საინვენტარო ნომერი: 9172

ფასი: 6р.

UDK: 531(027)/7

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Техническая механика для инженеров и физиков 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Пешль, Т.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М- Л

გამომცემელი: "Гостехтеоретиздат"

წელი:  1934

გვერდები:  344

საინვენტარო ნომერი:  9172

Эмиссионные свойства материалов. Справочник

UDK: 531(03)/1. 

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Эмиссионные свойства материалов. Справочник

ავტორი: Фоменко, В.С. 

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Наукова Думка

წელი: 1970

გვერდები: 145

საინვენტარო ნომერი: 24606

ფასი: 80к

UDK: 531(03)/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Эмиссионные свойства материалов

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Фоменко, В.С. 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: "Наукова думка"

წელი:  1970

გვერდები:  148

საინვენტარო ნომერი:  24606

Аналитическая механика( т.2.)

UDK: 531(081)/2

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Аналитическая механика( т.2.)

ავტორი: Ж. Лагранж

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1950

გვერდები: 440

საინვენტარო ნომერი: 6624

ფასი: 14р.90к.

UDK: 531(081)/2

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Аналитическая механика( т.2.)

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Лагранж, Ж.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М- Л

გამომცემელი: "Гостехтеоретиздат"

წელი:  1950

გვერდები:  440с. 

საინვენტარო ნომერი:  6624

Избранные труды (т.1)

UDK: 531(081)/3

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Избранные труды

ავტორი: Н.И. Мерцалов (т.1)

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Машгиз

წელი: 1952

გვერდები: 365

საინვენტარო ნომერი: 10843

ფასი: 10р.

UDK: 531(081)/3

სპეციალიზაცია:  Физика

სათაური: Избранные труды  

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Мерцалов, Н.И. 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Машгиз"

წელი:  1952

გვერდები:  368с.

საინვენტარო ნომერი:  10843

Лекции по аналитической механике

UDK: 531.011(075.8)/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Лекции по аналитической механике

ავტორი: Ф.Р. Гантмахер

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1966

გვერდები: 300

საინვენტარო ნომერი: 22366

ფასი: 62к.

UDK: 531.011(075.8)/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Лекции по аналитической механике

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Гантмахер, Ф.Р.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1966

გვერდები:  300

საინვენტარო ნომერი:  22366

Курс теоретической механики (т.1)

UDK: 531.01(075.8)/2

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: Курс теоретической механики (т.1)

ავტორი: Н.А. Кильчевский

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1972

გვერდები: 456

საინვენტარო ნომერი: 26965

ფასი: 1р. 19к.

UDK: 531.01(075.8)/2

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Курс теоретической механики (т.1)

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Кильчевский, Н.А.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1972

გვერდები:  194с.

საინვენტარო ნომერი:  26965

Теория виброударных систем

UDK: 531.1/3

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Теория виброударных систем

ავტორი: В.И. Бабицкий

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1978

გვერდები: 352

საინვენტარო ნომერი: 27509

ფასი: 2р.50к.

UDK: 531.1/3

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Теория виброударных систем

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Бабицкий, В.И. 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1978

გვერდები:  352

საინვენტარო ნომერი:  27509

Кинетика гетерогенных процессов

UDK: 531.1/2

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Кинетика гетерогенных процессов

ავტორი: П. Барре

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1976

გვერდები: 400

საინვენტარო ნომერი: 27537

ფასი: 2р.61к.

UDK: 531.1/2

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Кинетика гетерогенных процессов

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Барре, П.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Мир"

წელი:  1976

გვერდები:  400

საინვენტარო ნომერი:  27537

Влияниие дефектов на свойства твердых тел

UDK: 531.1/4

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Влияниие дефектов на свойства твердых тел

ენა: Russian

ქალაქი: Куйбышев

გამომცემელი: КГУ

წელი: 1981

გვერდები: 127

საინვენტარო ნომერი: 28401

ფასი: 1р.70к.

UDK: 531.1/4

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Влияниие дефектов на свойства твердых тел

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Куйбышев

გამომცემელი: (КГУ)

წელი:  1981

გვერდები:  128

საინვენტარო ნომერი:  28401

Динамика твердого тела

UDK: 531.3/3

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Динамика твердого тела

ავტორი: Мак- Милан, В.Д.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1951

გვერდები: 467

საინვენტარო ნომერი: 10866

ფასი: 23р.90к.

UDK: 531.3/3

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური:  Динамика твердого тела 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Мак- Милан, В.Д. 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Изд-е Иностранной литературы.

წელი:  1921

გვერდები:  467

საინვენტარო ნომერი:  10866

Динамика линейных систем автоматического регулирования машин

UDK: 531.3/4

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Динамика линейных систем автоматического регулирования машин 

ავტორი: Блох, З.Ш.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1952

გვერდები: 492

საინვენტარო ნომერი: 10852

ფასი: 1р.50к.

UDK: 531.3/4

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Динамика линейных систем автоматического регулирования машин 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Блох, З.Ш.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Госиздат. технико- теоретической лит-ры."

წელი:  1952

გვერდები:  492

საინვენტარო ნომერი:  10852

Электрокинетические свойства капиллярных систем

UDK: 531.3/8

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Электрокинетические свойства капиллярных систем

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1956

გვერდები: 352

საინვენტარო ნომერი: 14811

ფასი: 22р.05к.

UDK: 531.3/8

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Электрокинетические свойства капиллярных систем

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Изд-во АН СССР

წელი:  1956

გვერდები:  352

საინვენტარო ნომერი:  14811

ელექტროამძრავის ზოგადი კურსი

UDK: 531.3/9

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: ელექტროამძრავის ზოგადი კურსი

ავტორი: ჩილიკინი, მ.გ.

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: ტექნიკა და შრომა

წელი: 1956

გვერდები: 519

საინვენტარო ნომერი: 15217

ფასი: 11მ.85კაპ.

UDK: 531.3/9

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური:ელექტროამძრავის ზოგადი კურსი

პარალელური სათაური: 

ავტორი: ჩილიკინი, მ.გ.

ენა: ქართული

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: "ტექნიკა და შრომა"

წელი:  1956

გვერდები:  519

საინვენტარო ნომერი:  15217

Вырождение энергии

UDK: 531.3/10

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Вырождение энергии

ავტორი: Сведберг, Т.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Госиздат

წელი: 1927

გვერდები: 160

საინვენტარო ნომერი: 19891

ფასი: 1р.50к.

UDK: 531.3/10

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Вырождение энергии

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Сведберг, Т.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М- Л

გამომცემელი: "Госиздат"

წელი:  1927

გვერდები:  160

საინვენტარო ნომერი:  19891

Динамика механизмов и машин

UDK: 531.3/11

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Динамика механизмов и машин

ავტორი: Комаров, М.С.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Машиностроение

წელი: 1969

გვერდები: 296

საინვენტარო ნომერი: 24071

ფასი: 1р.17к.

UDK: 531.3/11

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Динамика механизмов и машин

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Комаров, М.С.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Машиностроение"

წელი:  1969

გვერდები:  296

საინვენტარო ნომერი:  24071

Собрание научных трудов

UDK: 531.18/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Собрание научных трудов

ავტორი: Эйнштеин, Ал.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1965

გვერდები: 700

საინვენტარო ნომერი: 22039

ფასი: 3р.

UDK: 531.18/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Собрание научных трудов 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Эйнштеин, Ал.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1965

გვერდები:  т.1- 700с.

საინვენტარო ნომერი:  22039

Собрание научных трудов (т.2)

UDK: 531.18/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Собрание научных трудов (т.2)

ავტორი: Эйнштейн, Ал.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1966

გვერდები: 880

საინვენტარო ნომერი: 22291

ფასი: 3р.

UDK: 531.18/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Собрание научных трудов (т.2)

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Эйнштейн, Ал.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: 

გამომცემელი: 

წელი:  т.2- 1966

გვერდები:  т.2- 880

საინვენტარო ნომერი:  22291

Собрание научных трудов (т.4)

UDK: 531.18/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Собрание научных трудов (т.4)

ავტორი: Эйнштеин, Ал.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1967

გვერდები: 600

საინვენტარო ნომერი: 23173

ფასი: 3р.

UDK: 531.18/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Собрание научных трудов (т.4)

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Эйнштеин, Ал.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: 

გამომცემელი: 

წელი:  1967

გვერდები:  т.4- 600с.

საინვენტარო ნომერი:  23173

Динамика и прочность машин и конструкций

UDK: 531.3:539.4/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Динамика и прочность машин и конструкций

ენა: Russian

ქალაქი: Днепропетровск

გამომცემელი: ДГУ

წელი: 1988

გვერდები: 156

საინვენტარო ნომერი: 1482

ფასი: 1р.40к.

UDK: 531.3:539.4/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Динамика и прочность машин и конструкций

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Днепропетровск

გამომცემელი: ДГУ

წელი: 1988 

გვერდები:  156

საინვენტარო ნომერი:  1482

Динамика и прочность тяжелых машин

UDK: 531.3:539.4/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Динамика и прочность тяжелых машин

ენა: Russian

ქალაქი: Днепропетровск

გამომცემელი: ДГУ

წელი: 1983

გვერდები: 156

საინვენტარო ნომერი: 2025

ფასი: 1р.80

UDK: 531.3:539.4/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Динамика и прочность тяжелых машин

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Днепропетровск

გამომცემელი: ДГУ

წელი:  1983

გვერდები:  160

საინვენტარო ნომერი:  2025

Динамика и прочность тяжелых машин (вып.3)

UDK: 531.3:539.4/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Динамика и прочность тяжелых машин (вып.3)

ენა: Russian

ქალაქი: Днепропетровск

გამომცემელი: ДГУ

წელი: 1978

გვერდები: 148

საინვენტარო ნომერი: 27118

ფასი: 1р.20

UDK: 531.3:539.4/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Динамика и прочность тяжелых машин

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Днепропетровск

გამომცემელი: 

წელი:  1976

გვერდები: 

საინვენტარო ნომერი:  27118

Обшие принципы волновой механики

UDK: 531.34/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Обшие принципы волновой механики

ავტორი: В. Паулин

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: ОГИЗ

წელი: 1947

გვერდები: 330

საინვენტარო ნომერი: 8452

ფასი: 14р.50к.

UDK: 531.34/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Обшие принципы волновой механики

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Паули, В.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М- Л

გამომცემელი: "Гостехиздат"

წელი:  1947

გვერდები:  332

საინვენტარო ნომერი:  8452

Волны напряжения в твердых телах

UDK: 531.34/2

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Волны напряжения в твердых телах

ავტორი: Г. Кольский

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1955

გვერდები: 190

საინვენტარო ნომერი: 14069

ფასი: 9р.80к.

UDK: 531.34/2

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Волны напряжения в твердых телах


პარალელური სათაური: 

ავტორი: Кольский, Г.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: И- Л

წელი:  1955

გვერდები:  143

საინვენტარო ნომერი:  14069

Гироскоп Его теория и применения

UDK: 531.35/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Гироскоп Его теория и применения

ავტორი: Р. Грамель

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1952

გვერდები: 351

საინვენტარო ნომერი: 10876

ფასი: 18р.46к.

UDK: 531.35/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Гироскоп Его теория и применения

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Граммель, Р.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Изд-во иностр. лит-ры.

წელი:  1952

გვერდები:  351

საინვენტარო ნომერი:  10876

Физика твердого тела. Структура твердого тела и магнитные явления

UDK: 531.36/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физика твердого тела. Структура твердого тела и магнитные явления

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: МГУ

წელი: 1982

გვერდები: 304

საინვენტარო ნომერი: 30653

ფასი: 1р.20к.

UDK: 531.36/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Физика твердого тела. Структура твердого тела и магнитные явления 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Изд-во МГУ

წელი:  1982

გვერდები:  304

საინვენტარო ნომერი:  30653

Лекции о теории

UDK: 531.4/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Лекции о теории

ავტორი: П. Пэнлеве

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Гостехтеолитиздат

წელი: 1954

გვერდები: 316

საინვენტარო ნომერი: 13388

ფასი: 10р.25к.

UDK: 531.4/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Лекции о теории

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Пенлеве, П.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Гостехтеолитиздат"

წელი:  1954

გვერდები:  316

საინვენტარო ნომერი:  13388

Проблемы гравитации

UDK: 531.5(063)/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Проблемы гравитации

ავტორი: АН ССР

ენა: Russian

ქალაქი: Тбилиси

გამომცემელი: ТГУ

წელი: 1976

გვერდები: 722

საინვენტარო ნომერი: 27401

ფასი: 2р.53к.

UDK: 531.5(063)/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Проблемы гравитации

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Тбилиси

გამომცემელი: 

წელი:  1976

გვერდები:  722

საინვენტარო ნომერი:  27401

Колебания. Гироскопия. Теория механизмов. Механика жидкости и газа

UDK: 531/534/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Колебания. Гироскопия. Теория механизмов. Механика жидкости и газа

ავტორი: АН СССР

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1965

გვერდები: 307

საინვენტარო ნომერი: 22288

ფასი: 1р.90к.

 

UDK: 531/534/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Гироскопия. Теория механизмов. Механика жидкости и газа 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: 

გამომცემელი: 

წელი:  

გვერდები:  307

საინვენტარო ნომერი:  22288

 

Кинетика процессов растворения

UDK: 531.1.532.73/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Кинетика процессов растворения

ავტორი: И.А. Каковский, Ю.М. Поташников

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Металлургия

წელი: 1975

გვერდები: 222

საინვენტარო ნომერი: 26223

ფასი: 1р.20к.

UDK: 531.1.532.73/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Кинетика процессов растворения 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Каковский, И.А., Поташников, Ю.М.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Металлургия"

წელი:  1975

გვერდები:  224

საინვენტარო ნომერი:  26223

Пластинки, подкрепленные составными кольцами и упругими накладками

UDK: 531/534/2

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Пластинки, подкрепленные составными кольцами и упругими накладками

ავტორი: Г.Н. Савин, В.И. Тульчий

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Наукова Думка

წელი: 1971

გვერდები: 268

საინვენტარო ნომერი: 24977

ფასი: 1р.77к.

UDK: 531/534/2

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Пластинки, подкрепленные составными кольцами и упругими накладками 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Савин, Г.Н., Тульчий, В. И.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: "Наукова думка"

წელი:  1971

გვერდები:  268

საინვენტარო ნომერი:  24977