სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Механизация в кузнечных цехах

UDK: 531/12

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Механизация в кузнечных цехах

ავტორი: С.И. Ключников, А.М. Мансуров

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Машгиз

წელი: 1954

გვერდები: 296

საინვენტარო ნომერი: 12606

ფასი: 12р.45к.

UDK: 531/12

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Механизация в кузнечных цехах

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Ключников, С.И. и Мансуров, А.М.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Машгиз"

წელი:  1954

გვერდები:  296

საინვენტარო ნომერი:  12606

თეორიული მექანიკის კურსი (მეორე ნაწილი)

UDK: 531/14

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: თეორიული მექანიკის კურსი (მეორე ნაწილი)

ავტორი: ნ. მუსხელიშვილი

ენა: Georgian

ქალაქი: ტფილისი

გამომცემელი: სახელმწიფო გამომცემლობა

წელი: 1932

გვერდები: 206

საინვენტარო ნომერი: 11753

UDK: 531/14

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: თეორიული მექანიკის კურსი 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: მუსხელიშვილი, ნ.

ენა: ქართული

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: ტფილისი

გამომცემელი: "სახელგამი"

წელი:  1932

გვერდები:  206

საინვენტარო ნომერი:  11753

თეორიული მექანიკის კურსი

UDK: 531/14

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: თეორიული მექანიკის კურსი

ავტორი: ნ. მუსხელიშვილი

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: ტფილისის უნივერსიტეტი

წელი: 1928

გვერდები: 284

საინვენტარო ნომერი: 18871

UDK: 531/14

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: თეორიული მექანიკის კურსი

პარალელური სათაური: 

ავტორი: მუსხელიშვილი, ნ.

ენა: ქართული

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: ტფილისი

გამომცემელი: ტფილ. უნივერსი. გამომცემლობა.

წელი:  1928

გვერდები:  ნაწ.2- კინემატიკა. 284

საინვენტარო ნომერი:  18871

Механика деформируемых сред

UDK: 531/15

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Механика деформируемых сред

ავტორი: А. Зоммерфельд

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1954

გვერდები: 486

საინვენტარო ნომერი: 12803

ფასი: 17р.40к.

UDK: 531/15

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Механика деформируемых сред 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Зоммерфельд, А

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: И- Л

წელი:  1954

გვერდები:  486

საინვენტარო ნომერი:  12803

თეორიული მექანიკა

UDK: 531/17

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: თეორიული მექანიკა

ავტორი: ნ. ვეკუა

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: სტალინის სახელობის სახ. უნ-ტის გამოცემა

წელი: 1956

გვერდები: 430

საინვენტარო ნომერი: 14398

ფასი: 19მ.50კაპ.

 

UDK: 531/17

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: თეორიული მექანიკა 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: ვეკუა, ნ.

ენა: ქართული

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: სტალინის სახელობის სახ. უნ-ტის გამოცემა.

წელი: 

გვერდები:  430

საინვენტარო ნომერი:  14398

 

თეორიული მექანიკის მოკლე კურსი

UDK: 531/18

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: თეორიული მექანიკის მოკლე კურსი

ავტორი: დ. დოლიძე

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: სტალინის სახელმწ. უნივერსიტეტი

წელი: 1956

გვერდები: 374

საინვენტარო ნომერი: 14968

ფასი: 16მან.

UDK: 531/18

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: თეორიული მექანიკის მოკლე კურსი 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: დოლიძე, დ.

ენა: ქართული

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: სტალინის სახელმწ. უნივერსიტეტი

წელი:  1956

გვერდები: 

საინვენტარო ნომერი:  14968

Техническая механика

UDK: 531/19

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Техническая механика

ავტორი: А.Н. Митинский, М.С. Мовнин

ენა: Russian

ქალაქი: Ленинград

გამომცემელი: Судпромгиз

წელი: 1956

გვერდები: 508

საინვენტარო ნომერი: 15352

ფასი: 10р.70к.

UDK: 531/19

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Техническая механика

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Митинский, А.Н., М.С. Мовнин

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Ленинград

გამომცემელი: "Судпромгиз"

წელი:  1956

გვერდები:  504

საინვენტარო ნომერი:  15352

თეორიული მექანიკა

UDK: 531/26

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: თეორიული მექანიკა

ავტორი: ა. ბეგიაშვილი

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: ცოდნა

წელი: 1958

გვერდები: 468

საინვენტარო ნომერი: 16533

ფასი: 8მან.20კაპ.

UDK: 531/26

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: თეორიული მექანიკა

პარალელური სათაური: 

ავტორი: ბეგიაშვილი, ა.

ენა: ქართული

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: "ცოდნა"

წელი:  1958

გვერდები:  468

საინვენტარო ნომერი:  16533

Проблемы механики сплошной среды

UDK: 531/30

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Проблемы механики сплошной среды

ავტორი: АН СССР

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1961

გვერდები: 577

საინვენტარო ნომერი: 19019

ფასი: 2р.53к.

UDK: 531/30

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Проблемы механики сплошной среды 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АНСССР

წელი:  1961

გვერდები:  579

საინვენტარო ნომერი:  19019

Теория экситонов

UDK: 531/33

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Теория экситонов

ავტორი: Р. Нокс

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1966

გვერდები: 216

საინვენტარო ნომერი: 22613

ფასი: 1р.12к.

UDK: 531/33

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Теория экситонов

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Нокс, Р.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Мир" 

წელი:  1966

გვერდები:  220

საინვენტარო ნომერი:  22613

Микротрон

UDK: 531/35

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Микротрон

ავტორი: С.П. Капиша, В.Н.Мелехин

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1969

გვერდები: 210

საინვენტარო ნომერი: 23755

ფასი: 97к.

UDK: 531/35

სპეციალიზაცია: Физика 

სათაური: Микротрон

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Капиша, С.П. и Мелехин, В.Н.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1969

გვერდები:  212

საინვენტარო ნომერი:  23755

Источники энергии на радиоактивных изотопах

UDK: 531/36

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Источники энергии на радиоактивных изотопах

ავტორი: У. Корлисс, , Д. Харви

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1967

გვერდები: 412

საინვენტარო ნომერი: 23800

ფასი: 1р.61к.

UDK: 531/36

სპეციალიზაცია: Физика 

სათაური: Источники энергии на радиоактивных изотопах

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Корлисс, У. и Харви, Д.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Мир"

წელი:  1967

გვერდები:  416

საინვენტარო ნომერი:  23800

Газовые лазеры. Сборник статей.

UDK: 531/39

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Газовые лазеры. Сборник статей.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1968

გვერდები: 342

საინვენტარო ნომერი: 23789

ფასი: 1р.41к.

UDK: 531/39

სპეციალიზაცია: Физика 

სათაური: Газовые лазеры. Сборник статей

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Мир"

წელი:  1968

გვერდები:  344

საინვენტარო ნომერი:  23789

Взаимодействие атомных частиц с поверхностью твердого тела

UDK: 531/40

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Взаимодействие атомных частиц с поверхностью твердого тела

ავტორი: У.А. Арифов

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1968

გვერდები: 371

საინვენტარო ნომერი: 23770

ფასი: 2р.10к.

UDK: 531/40

სპეციალიზაცია: Физика 

სათაური: Взаимодействие атомных частиц с поверхностью твердого тела 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Арифов, У.А.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1968

გვერდები:  371

საინვენტარო ნომერი:  23770

Генераторы низкотемпературной плазмы

UDK: 531/42

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Генераторы низкотемпературной плазмы

ავტორი: А.С. Коротеев, А.М. Костылев, В.В. Коба и др.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1969

გვერდები: 126

საინვენტარო ნომერი: 23804

ფასი: 48к.

UDK: 531/41

სპეციალიზაცია: Физика 

სათაური: Генераторы низкотемпературной плазмы  

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1969

გვერდები:  129

საინვენტარო ნომერი:  23804

Актуальные вопросы теории дислокаций. Сборник статей

UDK: 531/38

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Актуальные вопросы теории дислокаций. Сборник статей

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1968

გვერდები: 310

საინვენტარო ნომერი: 23775

ფასი: 1р.40к.

UDK: 531/38

სპეციალიზაცია: Физика 

სათაური: Актуальные вопросы теории дислокаций. Сборник статей

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Мир"

წელი:  1968

გვერდები: 312 

საინვენტარო ნომერი:  23775

Симметрия в твердом теле

UDK: 531/43

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Симметрия в твердом теле

ავტორი: Р. Нокс, А. Голд

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1970

გვერდები: 424

საინვენტარო ნომერი: 24001

ფასი: 1р.99к.

UDK: 531/43

სპეციალიზაცია: Физика 

სათაური: Симметрия в твердом теле

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Нокс, Р. и Голд, А.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1970

გვერდები:  424

საინვენტარო ნომერი:  24001

π- комплексы металлов

UDK: 531/45

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: π- комплексы металлов

ავტორი: Э.Фишер, Г. Вернер

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1968

გვერდები: 262

საინვენტარო ნომერი: 24062

ფასი: 1р.28к.

UDK: 531/45

სპეციალიზაცია: Физика 

სათაური: π- комплексы металлов

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Фишер, Э., Вернер, Г.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Мир"

წელი:  1968

გვერდები:  264

საინვენტარო ნომერი:  24062

Эффект Мессбауэра. Сборник переводов статей

UDK: 531/46

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Эффект Мессбауэра. Сборник переводов статей

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АТОМИЗДАТ

წელი: 1969

გვერდები: 437

საინვენტარო ნომერი: 24039

ფასი: 2р.51к.

UDK: 531/46

სპეციალიზაცია: Физика 

სათაური: Эффект Мессбауэра. Сборник переводов статей

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "АИ"

წელი:  1969

გვერდები:  440

საინვენტარო ნომერი:  24039

Введение в физику плазмы

UDK: 531/47

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Введение в физику плазмы

ავტორი: А.В. Чернетский

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АТОМИЗДАТ

წელი: 1969

გვერდები: 302

საინვენტარო ნომერი: 24085

ფასი: 1р.60к.

UDK: 531/47

სპეციალიზაცია: Физика 

სათაური: Введение в физику плазмы

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Чернетский, А.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "АИ"

წელი:  1969

გვერდები:  304

საინვენტარო ნომერი:  24085

Теплофизические свойства вешеств и материалов

UDK: 531/48

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Теплофизические свойства вешеств и материалов

ავტორი: АН СССР

ენა: Russian

ქალაქი: Новосибирск

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1979

გვერდები: 154

საინვენტარო ნომერი: 27718

ფასი: 1р.20к.

UDK: 531/48

სპეციალიზაცია: Физика 

სათაური: Теплофизические свойства вешеств и материалов. Сборник научных трудов. Под ред. акад. С.С. Кутателадзе. 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Новосибирск

გამომცემელი: 

წელი:  1979

გვერდები:  156

საინვენტარო ნომერი:  27718

Теплофизические свойства индивидуальных вешеств и растворов

UDK: 531/48

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Теплофизические свойства индивидуальных вешеств и растворов

ავტორი: АН СССР

ენა: Russian

ქალაქი: Новосибирск

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1986

გვერდები: 120

საინვენტარო ნომერი: 29627

ფასი: 90к.

UDK: 531/48

სპეციალიზაცია: Физика 

სათაური: Теплофизические свойства индивидуальных вешеств и растворов Под ред. к.т.н. В.А. Груздева и М.А. Рубцова. 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Новосибирск

გამომცემელი: 

წელი:  1986

გვერდები:  120

საინვენტარო ნომერი:  29627

Теплофизические свойства твердых тел при высоких температурах (т.1)

UDK: 531/48

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Теплофизические свойства твердых тел при высоких температурах (т.1)

ავტორი: Под ред. Новикова И.И. и Гордова А.Н.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Стардартгиз

წელი: 1969

გვერდები: 495

საინვენტარო ნომერი: 24009

ფასი: 1р.84к.

UDK: 531/48

სპეციალიზაცია: Физика 

სათაური: Теплофизические свойства твердых тел при высоких температурах Труды Всесоюзной конференции по теплофизич. свойствам вешеств при высоких температурах, Новосибирск, 25-30 июля 1966г, т.1. Под ред. Новикова И.И. и Гордова А.Н.

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Стардартгиз"

წელი:  1969

გვერდები:  496

საინვენტარო ნომერი:  24009

Механические свойства упорядоченных твердых растворов

UDK: 531/49

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Механические свойства упорядоченных твердых растворов

ავტორი: Л.Е.Попов, Э.В. Козлов

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Металлургия

წელი: 1970

გვერდები: 216

საინვენტარო ნომერი: 24283

ფასი: 1р.13к.

UDK: 531/49

სპეციალიზაცია: Физика 

სათაური: Механические свойства упорядоченных твердых растворов

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Попов, Л.Е. и Козлов, Э.В.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Металлургия"

წელი:  1970

გვერდები: 217 

საინვენტარო ნომერი: 24283  

Нитевидные кристаллы

UDK: 531/50

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Нитевидные кристаллы

ავტორი: Г.В. Бережкова

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1969

გვერდები: 80

საინვენტარო ნომერი: 24194

UDK: 531/50

სპეციალიზაცია: Физика 

სათაური: Нитевидные кристаллы 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Бережкова, Г.В.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1969

გვერდები:  159

საინვენტარო ნომერი:  24194

Фотон- электронное взаимодействие в кристаллах в отсутствие внешних полей

UDK: 531/54

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Фотон- электронное взаимодействие в кристаллах в отсутствие внешних полей

ავტორი: Г. Фэн

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1969

გვერდები: 126

საინვენტარო ნომერი: 24226

ფასი: 69к.

UDK: 531/54

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Фотон- электронное взаимодействие в кристаллах в отсутствие внешних  полей

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Фэн, Г.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Мир"

წელი:  1969

გვერდები:  128

საინვენტარო ნომერი:  24226

Волны в магнитоактивной плазме

UDK: 531/55

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Волны в магнитоактивной плазме

ავტორი: В.Л. Гинзбург, А.А. Рухадзе

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1970

გვერდები: 206

საინვენტარო ნომერი: 24298

ფასი: 70к.

UDK: 531/55

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Волны в магнитоактивной плазме

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Гинзбург, В.Л. и Рухадзе, А.А.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1970

გვერდები:  208

საინვენტარო ნომერი:  24298

Теория магнито- упорядоченных кристаллов с примесями

UDK: 531/56

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Теория магнито- упорядоченных кристаллов с примесями

ავტორი: Ю.А. Изюмов, М.В. Медведев

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1970

გვერდები: 272

საინვენტარო ნომერი: 24438

ფასი: 86к.

UDK: 531/56

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Теория магнито- упорядоченных кристаллов с примесями

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Изюмов, Ю.А., Медведев, М.В.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1970

გვერდები:  272

საინვენტარო ნომერი:  24438

Характеристики упругости материалов при высоких температурах

UDK: 531/57

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Характеристики упругости материалов при высоких температурах

ავტორი: Ю.А. Кашталян

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Наукова Думка

წელი: 1970

გვერდები: 111

საინვენტარო ნომერი: 24364

ფასი: 69к.

UDK: 531/57

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Характеристики упругости материалов при высоких температурах

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Кашталян, Ю.А.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: "Наукова думка", (АНУкр. ССР инст-т проблем прочности).

წელი:  1970

გვერდები:  112

საინვენტარო ნომერი:  24364

Нитевидные кристаллы и неферромагнитные пленки (ч.1)

UDK: 531/59

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Нитевидные кристаллы и неферромагнитные пленки (ч.1)

ენა: Russian

ქალაქი: Воронеж

გამომცემელი: Воронежский политех институт

წელი: 1970

გვერდები: 286

საინვენტარო ნომერი: 1334

ფასი: 1р.10к.

UDK: 531/59

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Нитевидные кристаллы и неферромагнитные пленки(ч.1)

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Воронеж

გამომცემელი: 

წელი:  1970

გვერდები:  ч.1- Нитевидные кристаллы- 287

საინვენტარო ნომერი:  1334