სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Курс теоретической механики (т.1)

UDK: 531(02)/8

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Курс теоретической механики (т.1)

ავტორი: Леви- Чивита Т. Амальди У.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1952

გვერდები: 387

საინვენტარო ნომერი: 10451

ფასი: 20р.65к.

 

UDK: 531(02)/8

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური:Курс теоретической механики (т.1)

 პარალელური სათაური: 

ავტორი: Леви- Чивита Т. и Амальди У.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "ИЛ"

წელი:  1951

გვერდები:  387

საინვენტარო ნომერი:  10451

 

Кинематика, статика, динамика точки

UDK: 531(02)/9

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Кинематика, статика, динамика точки

ავტორი: Жуковский Н.Е.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Оборонгиз

წელი: 1939

გვერდები: 403

საინვენტარო ნომერი: 9149

UDK: 531(02)/9

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Кинематика, статика, динамика точки

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Жуковский Н.Е. 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М- Л

გამომცემელი: "Оборонгиз"

წელი:  1939

გვერდები:  403

საინვენტარო ნომერი:  9149

Философский словарь (изд. 4-е)

UDK: 53(01)/4

სათაური: Философский словарь (изд. 4-е)

ავტორი: Под. ред. И.Т. Фролова

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: поллитиздат

წელი: 1980

გვერდები: 444

საინვენტარო ნომერი: 27611

ფასი: 3р.

UDK: 53(01)/4

სპეციალიზაცია: Философский словарь

სათაური: Философский словарь. 4-е изд.

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Под. ред. И.Т. Фролова

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი:  поллитиздат

წელი:  1980

გვერდები:  444

საინვენტარო ნომერი:   27611

მხაზველობითი გეომეტრიის ამოცანათა კრებული

UDK: 514.181076.1/1

სათაური: მხაზველობითი გეომეტრიის ამოცანათა კრებული

ავტორი: ქ. კალანდაძე

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: განათლება

წელი: 1978

გვერდები: 256

საინვენტარო ნომერი: 30736

ფასი: 73კაპ.

UDK: 514.181076.1/1

სპეციალიზაცია: მათემატიკა

სათაური: მხაზველობითი გეომეტრიის ამოცანათა კრებული

პარალელური სათაური: 

ავტორი: ქ. კალანდაძე

ენა: ქართული

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: "განათლება"

წელი:  1978

გვერდები:  260

საინვენტარო ნომერი:  30736

Математические методы автоматизированного проектирования

UDK: 518/9

სათაური: Математические методы автоматизированного проектирования

ავტორი: Вязгин В.А., Федоров В.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Высшая школа

წელი: 1989

გვერდები: 184

საინვენტარო ნომერი: 30274

ფასი: 35к.

UDK: 518/9

სპეციალიზაცია: Математика

სათაური: "Математические методы автоматизированного проектирования" (учебник для ВУЗ-ов)

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Вязгин В.А., Федоров В.В.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Высшая школа"

წელი:  1989

გვერდები:  184

საინვენტარო ნომერი:  30274

Компьютер-творец

UDK: 519.766.23/1

სათაური: Компьютер-творец

ავტორი: Мичи Д., Джонстон Р.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1987

გვერდები: 255

საინვენტარო ნომერი: 29994

ფასი: 1р.

UDK: 519.766.23/1

სპეციალიზაცია: Математика

სათაური: "Компьютер-творец" 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Мичи Д., Джонстон Р. 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Мир"

წელი:  1987

გვერდები:  255

საინვენტარო ნომერი:   29994

Оптимизирующие преобразования программ

UDK: 519.6/6

სათაური: Оптимизирующие преобразования программ

ავტორი: Касьянов В.Н.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1988

გვერდები: 335

საინვენტარო ნომერი: 29979

ფასი: 1р.30к.

UDK: 519.6/6

სპეციალიზაცია: Математика

სათაური: Оптимизирующие преобразования программ 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Касьянов В.Н.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1988

გვერდები:  335

საინვენტარო ნომერი:  29979

Информатика творчество рекурсия

UDK: 519.7/1

სათაური: Информатика творчество рекурсия

ავტორი: Анисимов А.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Наукова Думка

წელი: 1988

გვერდები: 224

საინვენტარო ნომერი: 29954

ფასი: 55к.

UDK: 519.7/1

სპეციალიზაცია: Математика

სათაური: Информатика творчество рекурсия

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Анисимов А.В.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: "Наукова думка"

წელი:  1988

გვერდები:  224

საინვენტარო ნომერი:  29954

Простое и сложное в программировании

UDK: 519.6/7

სათაური: Простое и сложное в программировании

ავტორი: АН ССР

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1988

გვერდები: 176

საინვენტარო ნომერი: 29946

ფასი: 35к.

UDK: 519.6/7

სპეციალიზაცია: Математика

სათაური: Простое и сложное в программировании

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1988

გვერდები:  176

საინვენტარო ნომერი:  29946

Программирование для математиков

UDK: 519.6(075.8)/1

სათაური: Программирование для математиков

ავტორი: Кушниренко, А.Г. Лебедев, Г.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1988

გვერდები: 384

საინვენტარო ნომერი: 29948

ფასი: 1р.10к.

UDK: 519.6(075.8)/1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Программирование для математиков

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Кушниренко, А.Г.  Лебедев, Г.В.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1988

გვერდები:  384

საინვენტარო ნომერი:  29948

Реальность и прогнозы искусственного интеллекта

UDK: 519.766/1

სათაური: Реальность и прогнозы искусственного интеллекта

ავტორი: Под. ред. Стефанюка В.Л.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1987

გვერდები: 277

საინვენტარო ნომერი: 29925

ფასი: 85к.

UDK: 519.766/1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Реальность и прогнозы искусственного интеллекта

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Мир"

წელი:  1987

გვერდები:  277

საინვენტარო ნომერი:  29925

Численные методы газовой динамики

UDK: 519.6/5

სათაური: Численные методы газовой динамики

ავტორი: Пирумов, У.Г. и Росляков, Г.С.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Высшая школа

წელი: 1987

გვერდები: 232

საინვენტარო ნომერი: 29821

ფასი: 55к.

UDK: 519.6/5

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Численные методы газовой динамики

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Пирумов, У.Г. и Росляков, Г.С.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Высшая школа"

წელი:  1987

გვერდები:  232

საინვენტარო ნომერი:  29821

Методы интервального анализа

UDK: 519.1/1

სათაური: Методы интервального анализа

ავტორი: Калмыков С.А. Шокин Ю.И. Юлдашев З.Х.

ენა: Russian

ქალაქი: Новосибирск

გამომცემელი: Наука

წელი: 1986

გვერდები: 224

საინვენტარო ნომერი: 29781

ფასი: 1р.60к.

UDK: 519.1/1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Методы интервального анализа

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Калмыков, С.А. 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Новосибирск

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1986

გვერდები:  224

საინვენტარო ნომერი:  29781

Таблицы для подсчета массы деталей и материалов (Справочник)

UDK: 518.2(083)/1

სათაური: Таблицы для подсчета массы деталей и материалов (Справочник)

ავტორი: Поливанов, П.М. Поливанова, Е.П.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Машиностроение

წელი: 1987

გვერდები: 304

საინვენტარო ნომერი: 29769

ფასი: 1р.90к.

UDK: 518.2(083)/1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Таблицы для подсчета массы деталей и материалов (Справочник)

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Поливанов, П.М.  Поливанова, Е.П.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Машиностроение"

წელი:  1987

გვერდები:  304

საინვენტარო ნომერი:  29769

Элементарные функции формулы-таблицы, графки

UDK: 519.6/4

სათაური: Элементарные функции формулы-таблицы, графки

ავტორი: Рыбасенко, В.Д. Рыбасенко, И.Д.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1987

გვერდები: 416

საინვენტარო ნომერი: 29736

ფასი: 2р.

UDK: 519.6/4

სპეციალიზაცია: маиематика

სათაური: Элементарные функции формулы-таблицы, графки

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Рыбасенко, В.Д.  Рыбасенко, И.Д.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1987

გვერდები:  416

საინვენტარო ნომერი:  29736

მათემატიკა (ნაწილი 2)

UDK: 513(077)/1

სათაური: მათემატიკა (ნაწილი 2)

ავტორი: თოფურია ს.ბ.

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: განათლება

წელი: 1987

გვერდები: 483

საინვენტარო ნომერი: 29640

ფასი: 2მან.60კაპ.

UDK: 513(077)/1

სპეციალიზაცია: მათემატიკა

სათაური: მათემატიკა (ნაწილი 2) 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: თოფურია ს.ბ.

ენა: ქართული

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: "განათლება"

წელი:  1987

გვერდები:  483

საინვენტარო ნომერი:  29640

Основы безбумажной информатики (Изд-е 2-е)

UDK: 519.6/3

სათაური: Основы безбумажной информатики (Изд-е 2-е)

ავტორი: Глушков В.М.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1987

გვერდები: 552

საინვენტარო ნომერი: 29508

ფასი: 2р.60к.

UDK: 519.6/3

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Основы безбумажной информатики (Изд-е 2-е)

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Глушков, В.М.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1987

გვერდები:  552

საინვენტარო ნომერი:  29508

Обьективные модели и субьективные решения

UDK: 519.81/1

სათაური: Обьективные модели и субьективные решения

ავტორი: Ларичев, О.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1987

გვერდები: 141

საინვენტარო ნომერი: 29482

ფასი: 75к.

 

UDK: 519.81/1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Обьективные модели и субьективные решения

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Ларичев, О.И.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1987

გვერდები:  141

საინვენტარო ნომერი:  29482

 

Пакет программ оптимального планирования эксперимента

UDK: 519.85/1

სათაური: Пакет программ оптимального планирования эксперимента

ავტორი: Денисов В.И. Попов А.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Финансы и статистика

წელი: 1986

გვერდები: 160

საინვენტარო ნომერი: 29448

ფასი: 90к.

UDK: 519.85/1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Пакет программ оптимального планирования эксперимента

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Денисов В.И.   Попов А.А.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Финансы и статистика"

წელი:  1986

გვერდები:  160

საინვენტარო ნომერი:  29448

Методы алгоритмы программы многомерного статистического анализа

UDK: 519.85/2

სათაური: Методы алгоритмы программы многомерного статистического анализа

ავტორი: Енюков, И.С.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Финансы и статистика

წელი: 1986

გვერდები: 232

საინვენტარო ნომერი: 29458

ფასი: 1р.10к.

UDK: 519.85/2

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Методы алгоритмы программы многомерного статистического анализа

ალერული სათაური: 

ავტორი: Енюков, И.С.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Финансы и статистика"

წელი:  1986

გვერდები:  232

საინვენტარო ნომერი:  29458

Сборник заданий по практикуму на ЭВМ

UDK: 519.6/1

სათაური: Сборник заданий по практикуму на ЭВМ

ავტორი: Касьянов В.Н. Сабельфельд В.К.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1986

გვერდები: 272

საინვენტარო ნომერი: 29329

ფასი: 90к.

UDK: 519.6/1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Сборник заданий по практикуму на ЭВМ

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Касьянов В.Н.  Сабельфельд В.К.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1986

გვერდები:  272

საინვენტარო ნომერი:   29329

Математическое моделирование, получение монокристаллов и полупроводниковых структур

UDK: 519.6:548.5/1

სათაური: Математическое моделирование, получение монокристаллов и полупроводниковых структур

ავტორი: АН ССР

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1986

გვერდები: 200

საინვენტარო ნომერი: 29284

ფასი: 2р.40к.

UDK: 519.6:548.5/1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Математическое моделирование, получение монокристаллов и полупроводниковых структур

პარალერული სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1986

გვერდები:  200

საინვენტარო ნომერი:  29284

Модели и системы управления комплексными экспериментальными исследованиями

UDK: 519.711/1

სათაური: Модели и системы управления комплексными экспериментальными исследованиями

ავტორი: Игнатьев М.Б. Путилов В.А. Смольков Г.Я.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1986

გვერდები: 232

საინვენტარო ნომერი: 29279

ფასი: 1р.90к.

UDK: 519.711/1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Модели и системы управления комплексными экспериментальными исследованиями

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Игнатьев, М.Б.  Путилов В.А. Смольков Г.Я.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი:  Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1986

გვერდები:  232

საინვენტარო ნომერი:  29279

Программирование на языке симула-67

UDK: 519.6/2

სათაური: Программирование на языке симула-67

ავტორი: Андрианов А.Н. Бычков С.П. Хорошилов А.И

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1985

გვერდები: 288

საინვენტარო ნომერი: 29134

ფასი: 1р.10к.

UDK: 519.6/2

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Программирование на языке симула-67

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Андрианов А.Н.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1985

გვერდები:  288

საინვენტარო ნომერი:   29134

Характеристики систем с распределенными параметрами

UDK: 517.977.56/1

სათაური: Характеристики систем с распределенными параметрами

პარალერული სათაური: Справочное пособие

ავტორი: Бутковский, А.Г.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1979

გვერდები: 224

საინვენტარო ნომერი: 28185

ფასი: 1р.20к.

UDK: 517.977.56/1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Характеристики систем с распределенными параметрами 

პარალერული სათაური: Справочное пособие

ავტორი: Бутковский, А.Г.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Главная ред. физ.-матем. литературы.

წელი:  1979

გვერდები:  224

საინვენტარო ნომერი:  28185

Таблицы планов экспкримента для факторных и полиноминальных моделей

UDK: 519.28/2

სათაური: Таблицы планов экспкримента для факторных и полиноминальных моделей

ავტორი: Под.ред. Налимова В.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Металлургия

წელი: 1982

გვერდები: 751

საინვენტარო ნომერი: 28042

ფასი: 2р.90к.

UDK: 519.28/2

სპეციალიზაცია: математика

სათაური:  Таблицы планов экспкримента для факторных и полиноминальных моделей

პარალერული სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Металлургия"

წელი:  1982

გვერდები:  751

საინვენტარო ნომერი:  28042

Элементарное введение в абстрактную алгебру

UDK: 512.8/5

სათაური: Элементарное введение в абстрактную алгебру

ავტორი: Фрид, Э.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1979

გვერდები: 264

საინვენტარო ნომერი: 27913

ფასი: 1р.50к.

UDK: 512.8/5

სპეციალიზაცია: математика

სათაური:  Элементарное введение в абстрактную алгебру

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Фрид, Э.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Мир"

წელი:  1979

გვერდები:  264

საინვენტარო ნომერი:  27913

Теория размерности и смежные вопросы; Статьи обшего характера

UDK: 517.5/1

სათაური: Теория размерности и смежные вопросы; Статьи обшего характера

ავტორი: Александров П.С.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1978

გვერდები: 432

საინვენტარო ნომერი: 27538

ფასი: 2р.50к.

UDK: 517.5/1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Теория размерности и смежные вопросы; Статьи обшего характера

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Александров П.С.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1978

გვერდები:  432

საინვენტარო ნომერი:  27538

Статистический анализ угловых наблюдений

UDK: 519.24/1

სათაური: Статистический анализ угловых наблюдений

ავტორი: Мардиа, К.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1978

გვერდები: 240

საინვენტარო ნომერი: 27506

ფასი: 1р.30к.

UDK: 519.24/1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Статистический анализ угловых наблюдений

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Мардиа, К.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1978

გვერდები:  240

საინვენტარო ნომერი:  27506

Итоги науки и техники (т.17)

UDK: 519.23/1

სათაური: Итоги науки и техники (т.17)

პარალერული სათაური: Серия- теория вероятностей. Математическая статистика

ავტორი: Под. ред.Гамкрелидзе Р.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Винити

წელი: 1979

გვერდები: 196

საინვენტარო ნომერი: 27392

ფასი: 1р.90к.

UDK: 519.23/1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Итоги науки и техники (т.17)

პარალერული სათაური: Серия- теория вероятностей. Математическая статистика

ავტორი: Под. ред.Гамкрелидзе Р.В.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Винити"

წელი:  1979

გვერდები:   196

საინვენტარო ნომერი:  27392