სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Течение газа со взвешенными частицами

UDK: 531/534/3

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Течение газа со взвешенными частицами

ავტორი: Р. Бусройд

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1975

გვერდები: 384

საინვენტარო ნომერი: 26439

ფასი: 1р.80к.

UDK: 531/534/3

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Течение газа со взвешенными частицами

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Бусройд, Р.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Мир"

წელი:  1975

გვერდები:  384

საინვენტარო ნომერი:  26439

Сборник терминов по классической механике на 5 языках: русский, немецкий, английский, французский, польский

UDK: 531/534(06)/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Сборник терминов по классической механике на 5 языках: русский, немецкий, английский, французский, польский

ენა: Russian

ქალაქი: Варшава

წელი: 1965

გვერდები: 192

საინვენტარო ნომერი: 22677

ფასი: 2р.40к

UDK: 531/534(06)/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Сборник терминов по классической механике на 5 языках: русский, немецкий, английский, французский, польский

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Варшава

გამომცემელი: 

წელი:  1965

გვერდები:  192

საინვენტარო ნომერი:  22677

Теория соударений твердых тел

UDK: 531.66/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Теория соударений твердых тел

ავტორი: Н.А. Кильчевский

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: ОГИЗ

წელი: 1949

გვერდები: 254

საინვენტარო ნომერი: 6521

ფასი: 8р.50к.

UDK: 531.66/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Теория соударений твердых тел

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Кильчевский, Н.А.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Л- М

გამომცემელი: "Гостехиздат"

წელი:  1949

გვერდები:  254

საინვენტარო ნომერი:  6521

Автоматическая частотная разгрузка энергетических систем

UDK: 531.66/4

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Автоматическая частотная разгрузка энергетических систем

ავტორი: А.Г. Москалев

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Госэнергоиздат

წელი: 1969

გვერდები: 160

საინვენტარო ნომერი: 17517

ფასი: 5р.50к.

UDK: 531.66/4

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Автоматическая частотная разгрузка энергетических систем 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Москалев, А.Г.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М- Л

გამომცემელი: "Госэнергоиздат"

წელი:  1959

გვერდები:  160

საინვენტარო ნომერი:  17517

Единицы измерения физических величин

UDK: 531.7/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Единицы измерения физических величин

ავტორი: Л. А. Сена

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: ОГИЗ

წელი: 1948

გვერდები: 187

საინვენტარო ნომერი: 4403

ფასი: 4р.

UDK: 531.7/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Единицы измерения физических  величин

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Сена, Л.А.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М- Л

გამომცემელი: "Гостехиздат"

წელი:  1948

გვერდები:  187

საინვენტარო ნომერი:  4403

Таблицы физических и химических постоянных

UDK: 531.7(03)/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Таблицы физических и химических постоянных

ავტორი: Дж. Кэй, Т. Лэби

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физматгиз

წელი: 1962

გვერდები: 248

საინვენტარო ნომერი: 20601

ფასი: 1р.40к.

UDK: 531.7(03)/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Таблицы физических и химических постоянных

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Кей, Дж. и Леби, Т.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Физматгиз"

წელი:  1962

გვერდები:  248

საინვენტარო ნომერი:  20601

ერთეულთა საერთაშორისო სისტემა

UDK: 531.7(083)/1

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: ერთეულთა საერთაშორისო სისტემა  

ავტორი: ა. ტოროტაძე

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: საქ. სსრ მეცნ. აკად.

წელი: 1964

გვერდები: 226

საინვენტარო ნომერი: 21437

ფასი: 1მ.14კაპ.

UDK: 531.7(083)/1

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: ერთეულთა საერთაშორისო სისტემა  

პარალელური სათაური: 

ავტორი: ტოროტაძე, ალ.

ენა: ქართული

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა

წელი:  1964

გვერდები:  226

საინვენტარო ნომერი:   21437

მექანიზატორის ცნობარი ( ნაწ.1)

UDK: 531(083)/2

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: მექანიზატორის ცნობარი (ნაწ.1)

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: საქ. სასოფლო- სამეურნეო ინსტიტუტის გამ-ბა.

წელი: 1953

გვერდები: 525

საინვენტარო ნომერი: 13540

ფასი: 22მან. 66კაპ

UDK: 531(083)/2

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: მექანიზატორის ცნობარი (ნაწ.1)

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: ქართული

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: საქ. სასოფლო- სამეურნეო ინსტიტუტის გამ-ბა.

წელი:  1953

გვერდები:  525

საინვენტარო ნომერი:  13540

ფიზიკურ სიდიდეთა ერთეულები

UDK: 531.7.08/1

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: ფიზიკურ სიდიდეთა ერთეულები

ავტორი: შ. გლოველი, ნ.გიორგობიანი, დ. ვარძელაშვილი

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: მეცნიერება

წელი: 1982

გვერდები: 216

საინვენტარო ნომერი: 28052

ფასი: 1მ. 30კაპ.

UDK: 531.7.08/1

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: ფიზიკურ სიდიდეთა ერთეულები 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: გლოველი, შ.

ენა: ქართული

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: "მეცნიერება"

წელი:  1982

გვერდები:  216

საინვენტარო ნომერი:  28052

Введение в микромеханику

UDK: 531.714.7/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Введение в микромеханику

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Металлургия

წელი: 1987

გვერდები: 280

საინვენტარო ნომერი: 29776

ფასი: 3р.40к.

UDK: 531.714.7/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Введение в микромеханику 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Металлургия"

წელი:  1987

გვერდები:  280

საინვენტარო ნომერი:  29776

Приборы для измерения и регулирования давления, перепада давления и разрежения

UDK: 531.787(03)/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Приборы для измерения и регулирования давления, перепада давления и разрежения

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: ЦНИИТЭН

წელი: 1976

გვერდები: 168

საინვენტარო ნომერი: 27446

ფასი: 1р. 10к.

UDK: 531.787(03)/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Приборы для измерения и регулирования давления, перепада давления и разрежения

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: ЦНИИТЭН приборостроения

წელი:  1976

გვერდები:  168

საინვენტარო ნომერი:  27446

Теория анизотропных пластин прочность, устойчивость и колебания

UDK: 531.8/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Теория анизотропных пластин прочность, устойчивость и колебания

ავტორი: С.А. Амбарцумян

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1987

გვერდები: 360

საინვენტარო ნომერი: 29761

ფასი: 4р.20к.

UDK: 531.8/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Теория анизотропных пластин прочность, устойчивость и колебания

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Амбарцумян, С.А.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1987

გვერდები:  360

საინვენტარო ნომერი:  29761

Сверхпроводимость переходных металлов их сплавов и соединений

UDK: 531.9/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Сверхпроводимость переходных металлов их сплавов и соединений

ავტორი: Вонсовский, С.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1977

გვერდები: 383

საინვენტარო ნომერი: 27150

ფასი: 1р.80к.

UDK: 531.9/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Сверхпроводимость переходных металлов их сплавов и соединений. 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Вонсовский, С.В.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1977

გვერდები:  383

საინვენტარო ნომერი:  27150

Подземная гидромеханика

UDK: 532/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Подземная гидромеханика

ავტორი: И.А. Чарный

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: ОГИЗ

წელი: 1948

გვერდები: 196

საინვენტარო ნომერი: 5484

ფასი: 6р.70к.

UDK: 532/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Подземная гидромеханика.

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Чарный, И.А.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М- Л

გამომცემელი: "Гостехиздат"

წელი:  1948

გვერდები:  196

საინვენტარო ნომერი:  5032

Основы газовой динамики. Учебник длля нефтяных вузов и факультетов.

UDK: 532/2

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Основы газовой динамики. Учебник длля нефтяных вузов и факультетов.

ავტორი: Чарный, И.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Гостоптехиздат

წელი: 1961

გვერდები: 200

საინვენტარო ნომერი: 19514

ფასი: 61к.

UDK: 532/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Основы газовой динамики. Учебник длля нефтяных  вузов и факультетов.

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Чарный, И.А.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Гостоптехиздат"

წელი:  1961

გვერდები:  200

საინვენტარო ნომერი:  19514

Механика жидкости и газа

UDK: 532(02)/3

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Механика жидкости и газа

ავტორი: Л.Г. Лойцянский

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1950

გვერდები: 676

საინვენტარო ნომერი: 7953

ფასი: 80р.75к.

UDK: 532(02)/3

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Механика жидкости и газа.

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Лойцянский, Л.Г.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М- Л

გამომცემელი: "Гостехтеоретиздат"

წელი:  1950

გვერდები:  676

საინვენტარო ნომერი:  7953

Теоретическая гидромеханика (ч.1)

UDK: 532(026)/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Теоретическая гидромеханика (ч.1)

ავტორი: Кочин, Н.Е. , И.А. Кибель, И.В. Розе

ენა: Russian

ქალაქი: Ленинград-Москва

გამომცემელი: ОГИЗ

წელი: 1948

გვერდები: 535

საინვენტარო ნომერი: 4570

ფასი: 16р.

UDK: 532(096)/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Теоретическая гидромеханика  ч.1

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Кочин, Н.Е. 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Л- М

გამომცემელი: "Гостехиздат"

წელი:  1948

გვერდები:  1,2 чч. Ч.1

საინვენტარო ნომერი:  4570

Квантовая механика(т.2)

UDK: 530.145/7

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Квантовая механика(т.2)

ავტორი: А. Мессиа

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1979

გვერდები: 583

საინვენტარო ნომერი: 27512

ფასი: 2р.90к.

UDK: 530.145/7

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Квантовая механика (т.2)

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Мессиа, А.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  т.2- 1979

გვერდები:  т.2- 583

საინვენტარო ნომერი:  27512

Прикладная квантовая химиа

UDK: 530.145/6

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Прикладная квантовая химиа

ავტორი: П. Хедвиг

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1977

გვერდები: 595

საინვენტარო ნომერი: 27261

ფასი: 3р.80к.

UDK: 530.145/6

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Прикладная квантовая химиа. Перев. с англ. Бродского, М.А. и Германа Э.Д. Под ред. Бродского А.М. 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Хедвиг, П.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Мир"

წელი:  1977

გვერდები:  595

საინვენტარო ნომერი:  27261

Теория электронной жидкости нормальных металлов

UDK: 530.145:596.3/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Теория электронной жидкости нормальных металлов

ავტორი: АН СССР

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1985

გვერდები: 190

საინვენტარო ნომერი: 28813

ფასი: 2р.70к.

UDK: 530.145:596.3/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Теория электронной жидкости нормальных металлов

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1985

გვერდები:  190

საინვენტარო ნომერი:  28813

Молекулярные взаимодействия

UDK: 530.145+541.49/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Молекулярные взаимодействия

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1984

გვერდები: 600

საინვენტარო ნომერი: 28569

ფასი: 6р.60к.

UDK: 530.145+541.49/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Молекулярные взаимодействия

პარალელური სათაური: 

ავტორი:

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Мир"

წელი:  1984

გვერდები:  600

საინვენტარო ნომერი:  28569

Мезонная теория ядерных сил

UDK: 530.14/3

სათაური: Мезонная теория ядерных сил

ავტორი: Паули, В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1947

გვერდები: 79

საინვენტარო ნომერი: 1172

ფასი: 6р.

UDK: 530.14/3

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Мезонная теория ядерных сил. Пер. с англ. П.Е. Кунина и К.М. Таксара. Под ред. Я.А. Смородинского.

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Паули, В.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Гос. издат. ин. лит.

წელი:  1947

გვერდები:  79

საინვენტარო ნომერი:  1172

Теоретические основы механики грунтов и их практические применения.

UDK: 531/2

სათაური: Теоретические основы механики грунтов и их практические применения 

ავტორი: Н.М. Герсеванов, Д.Е. Польшин

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Стройиздат

წელი: 1948

გვერდები: 247

საინვენტარო ნომერი: 5177

ფასი: 21р.10к.

UDK: 531/2

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Теоретические основы механики грунтов и их практические применения 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Герсеванов, Н.М. и Польшин, Д.Е.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Стройиздат"

წელი:  1948

გვერდები:  247

საინვენტარო ნომერი:  5177

Механика в СССР за 30 лет.

UDK: 531/4

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Механика в СССР за 30 лет. 1917- 1947.

ავტორი: под ред. В.З. Власова, В.В. Голубева и Н.А. Моисеева

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1950

გვერდები: 416

საინვენტარო ნომერი: 6565

ფასი: 23р.50к.

UDK: 531/4

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Механика в СССР за 30 лет 1917- 1947  под ред. В.З. Власова, В.В. Голубева и Н.А. Моисеева

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М- Л

გამომცემელი: "Гостехтеоретиздат"

წელი:  1950

გვერდები:  416

საინვენტარო ნომერი:  6565

Некоторые вопросы теории ползучести.

UDK: 531/5

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Некоторые вопросы теории ползучести

ავტორი: Л.М. Качанов

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1949

გვერდები: 164

საინვენტარო ნომერი: 6400

ფასი: 5р.90к.

UDK: 531/5

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Некоторые вопросы теории ползучести  

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Качанов, Л.М.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Л- М

გამომცემელი: "Гостехтеоретиздат"

წელი:  1949

გვერდები:  164

საინვენტარო ნომერი:  6400

Устойчивость движения (Изд-е 2-е, исправленное)

UDK: 531/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Устойчивость движения  (Изд-е 2-е, исправленное)

ავტორი: Н.Г. Четаев

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1955

გვერდები: 207

საინვენტარო ნომერი: 14237

ფასი: 7р.

UDK: 531/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Устойчивость движения  (Изд-е 2-е, исправленное)

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Четаев, Н.Г.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Гостехтеоретиздат"

წელი:  1955

გვერდები:  207

საინვენტარო ნომერი:  14237

Теоретическая механика на основе техники

UDK: 531/8

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Теоретическая механика на основе техники

ავტორი: Д.А. Граве 

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1932

გვერდები: 406

საინვენტარო ნომერი: 9186

UDK: 531/8

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Теоретическая механика на основе техники  

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Граве, Д.А. 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М- Л

გამომცემელი: "Гостехтеоретиздат"

წელი:  1932

გვერდები:  406

საინვენტარო ნომერი:  9186

თეორიული მექანიკის კურსი (ტ.2.)

UDK: 531/9

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: თეორიული მექანიკის კურსი (ტ.2.)

ავტორი: ა.ი. ნეკრასოვი

ენა: Russian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: ტექნიკა და შრომა

წელი: 1952

გვერდები: 527

საინვენტარო ნომერი: 10584

ფასი: 11მან.

UDK: 531/9

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: თეორიული მექანიკის კურსი (ტ.2.) 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: ნეკრასოვი, ა.ი.

ენა: ქართული

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: "ტექნიკა და შრომა"

წელი:  1952

გვერდები:  ტ.2- დინამიკა- 527

საინვენტარო ნომერი:  10584

Теория механизмов (Изд-е 2-е)

UDK: 531/10

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Теория механизмов (Изд-е 2-е)

ავტორი: В.В. Добровольский

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Машгиз

წელი: 1953

გვერდები: 472

საინვენტარო ნომერი: 11288

ფასი: 17р.

UDK: 531/10

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Теория механизмов. Изд-е 2-е перераб. и допол. 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Добровольский, В.В.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Машгиз"

წელი:  1953

გვერდები:  472

საინვენტარო ნომერი:  11288

Автоколебания

UDK: 531/12

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Автоколебания

ავტორი: А.А. Харкевич

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1954

გვერდები: 170

საინვენტარო ნომერი: 12646

ფასი: 3р.65к.

UDK: 531/12

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Автоколебания

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Харкевич, А.А.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Гостехтеоретиздат"

წელი:  1954

გვერდები:  170

საინვენტარო ნომერი:  12646