სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Конфигурационные представления электронного строения в физическом материаловедении

UDK: 513.84/1

სათაური: Конфигурационные представления электронного строения в физическом материаловедении

ავტორი: АН УССР

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Наукова Думка

წელი: 1977

გვერდები: 208

საინვენტარო ნომერი: 26999

ფასი: 1р.40к.

UDK: 513.84/1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Конфигурационные представления электронного строения в физическом материаловедении.

პარალერული სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: "Наук. думка"

წელი:  1977

გვერდები:  208

საინვენტარო ნომერი:  26999

Курс теории вероятностей

UDK: 519.21(075.8)/1

სათაური: Курс теории вероятностей

ავტორი: Боровков, А.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1972

გვერდები: 288

საინვენტარო ნომერი: 26685

ფასი: 65к.

UDK: 519.21(075.8)/1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Курс теории вероятностей

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Боровков, А.А.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1972

გვერდები:  288

საინვენტარო ნომერი:  26685

Равномерные алгебры

UDK: 512/4

სათაური: Равномерные алгебры

ავტორი: Гамелин, Т.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1973

გვერდები: 336

საინვენტარო ნომერი: 25820

ფასი: 1р.74к.

UDK: 512/4

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Равномерные алгебры

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Гамелин, Т.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Мир"

წელი:  1973

გვერდები:  336

საინვენტარო ნომერი: 25820

Уравнения математической физики Изд-е 4-е.

UDK: 51/50

სათაური: Уравнения математической физики

ავტორი: Тихонов А.Н. и Самарский А.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1972

გვერდები: 736

საინვენტარო ნომერი: 25614

ფასი: 1р.68к.

UDK: 51/50

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Уравнения математической физики Изд-е 4-е. исправ. Учебник для студентов университетов.

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Тихонов А.Н. и Самарский А.А.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1972 

გვერდები:  736

საინვენტარო ნომერი:  25614

Курс дифференциального и интегрального исчисления (т.3)

UDK: 517(02)/4

სათაური: Курс дифференциального и интегрального исчисления (т.3)

ავტორი: Фихтенголь, Г.М.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1970

გვერდები: 656

საინვენტარო ნომერი: 24719

ფასი: 1р.31к.

UDK: 517(02)/4

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Курс дифференциального и интегрального исчисления (т.3)

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Фихтенголь, Г.М.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1970

გვერდები:  656 

საინვენტარო ნომერი:  24719

აქსონომეტრია - პერსპექტივი ჩრდილთა თეორია

UDK: 513/11

სათაური: პერსპექტივი ჩრდილთა თეორია

ავტორი: ცეცხლაძე გიორგი

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: ტექნიკა და შრომა

წელი: 1957

გვერდები: 340

საინვენტარო ნომერი: 16542

ფასი: 16მან.60კაპ.

 

UDK: 513/11

სპეციალიზაცია: მათემატიკა

სათაური: აქსონომეტრია  პერსპექტივი ჩრდილთა თეორია

პარალერული სათაური: 

ავტორი: ცეცხლაძე, გიორგი

ენა: ქართული

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: ტექნიკა და შრომა

წელი: 1957 

გვერდები:  340

საინვენტარო ნომერი:  16542

 

Некоторые философские вопросы естествознания

UDK: 502(01)/1

სათაური: Некоторые философские вопросы естествознания

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1957

გვერდები: 416

საინვენტარო ნომერი: 15360

ფასი: 15р.

UDK: 502(01)/1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Некоторые философские вопросы естествознания.

პარალერული სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АН СССР

წელი:  1957

გვერდები:  416

საინვენტარო ნომერი:  15360

Математические методы в задачах управления наукой

UDK: 51/50

სათაური: Математические методы в задачах управления наукой

ავტორი: Бруяцкий Е.В. и Смирнов Л.П.

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Наукова Думка

წელი: 1973

გვერდები: 184

საინვენტარო ნომერი: 25377

ფასი: 1р.17к.

UDK: 51/50

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Математические методы в задачах управления наукой (АНСССР Институт кибернетики).

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Бруяцкий Е.В. и Смирнов Л.П.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наукова думка"

წელი: 1973 

გვერდები:  184

საინვენტარო ნომერი:  25377

Сборник задач по курсу математического анализа

UDK: 517.(02)/7

სათაური: Сборник задач по курсу математического анализа

ავტორი: Берман Г.Н.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1971

გვერდები: 416

საინვენტარო ნომერი: 24720

ფასი: 1р.01к.

UDK: 517.(02)/7

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Сборник задач по курсу математического анализа

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Берман Г.Н.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1971

გვერდები:  416

საინვენტარო ნომერი:  24720

Кибернетика и развитие

UDK: 519.95/3

სათაური: Кибернетика и развитие

ავტორი: Антер М.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1971

გვერდები: 21

საინვენტარო ნომერი: 24690

ფასი: 1р.01коп.

UDK: 519.95/3

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Кибернетика и развитие

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Антер М.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Мир"

წელი: 1970 

გვერდები:  21

საინვენტარო ნომერი:  24690

Сборник задач по курсу математического анализа

UDK: 517(02)/7

სათაური: Сборник задач по курсу математического анализа

ავტორი: Берман Г.Н.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1969

გვერდები: 440

საინვენტარო ნომერი: 24093

ფასი: 97к.

UDK: 517(02)/7

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Сборник задач по курсу математического анализа

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Берман Г.Н.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "наука"

წელი:  1969

გვერდები:  440

საინვენტარო ნომერი:  24093

ალგორითმული ენა ალგოლ-60

UDK: 519.95/2

სათაური: ალგორითმული ენა ალგოლ-60

ავტორი: ე დეკანოსიძის, დ. კვესელავას რადაქციით

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: მეცნიერება

წელი: 1968

გვერდები: 76

საინვენტარო ნომერი: 23362

ფასი: 34კაპ.

 

UDK: 519.95/2

სპეციალიზაცია: მათემატიკა

სათაური: ალგორითმული ენა ალგოლ-60 

პარალერული სათაური: 

ავტორი: 

ენა: ქართული

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: "მეცნიერება"

წელი:  1968

გვერდები:  76

საინვენტარო ნომერი: 23362

 

Проблемы инженерной психологии

UDK: 519.95/1

სათაური: Проблемы инженерной психологии

ავტორი: АН ССР

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1967

გვერდები: 196

საინვენტარო ნომერი: 23315

ფასი: 87к.

UDK: 519.95/1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Проблемы инженерной психологии

პარალერული სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი: 1967

გვერდები:  196

საინვენტარო ნომერი:  23315

Введение в теорию устойчивости

UDK: 517.2/1

სათაური: Введение в теорию устойчивости

ავტორი: Барбашин Е.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1967

გვერდები: 224

საინვენტარო ნომერი: 23230

ფასი: 86к.

UDK: 517.2/1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Введение в теорию устойчивости

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Барбашин Е.А.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1967

გვერდები:  224

საინვენტარო ნომერი:  23230

Приложения теории вероятностей в инженерно деле

UDK: 519.21/1

სათაური: Приложения теории вероятностей в инженерно деле

ავტორი: Кордонский Х.Б.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Физматгиз

წელი: 1963

გვერდები: 436

საინვენტარო ნომერი: 22175

ფასი: 1р.25к.

UDK: 519.21/1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Приложения теории вероятностей в инженерно деле

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Кордонский Х.Б.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М-Л

გამომცემელი: Физматгиз

წელი:  1963

გვერდები:  436

საინვენტარო ნომერი:  22175

Приложения теории вероятностей в инженерном деле

UDK: 519.2/8

სათაური: Приложения теории вероятностей в инженерном деле

ავტორი: Кордонский Х.Б.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Физматлитиздат

წელი: 1963

გვერდები: 436

საინვენტარო ნომერი: 21820

ფასი: 1р.25к.

UDK: 519.2/8

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Приложения теории вероятностей в инженерном деле

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Кордонский Х.Б.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М-Л

გამომცემელი: "Физматлитиздат"

წელი:  1963

გვერდები:  436

საინვენტარო ნომერი:  21820

Введение в многомерный статистический анализ

UDK: 519.2/7

სათაური: Введение в многомерный статистический анализ

ავტორი: Андерсон Т.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физматгиз

წელი: 1963

გვერდები: 500

საინვენტარო ნომერი: 21440

ფასი: 1р.46к.

UDK: 519.2/7

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Введение в многомерный статистический анализ

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Андерсон Т.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Физматгиз"

წელი:  1963

გვერდები:  500

საინვენტარო ნომერი:  21440

Вероятностные процессы

UDK: 519.2/3

სათაური: Вероятностные процессы

ავტორი: Дж.Л. Дуб

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1956

გვერდები: 605

საინვენტარო ნომერი: 22429

ფასი: 30р.90к.

UDK: 519.2/3

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Вероятностные процессы

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Дж.Л. Дуб

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: И-Л

წელი:  1956

გვერდები:  605

საინვენტარო ნომერი:  22429

Приложения теории вероятностей в инженерном деле

UDK: 517.8/1

სათაური: Приложения теории вероятностей в инженерном деле

ავტორი: Кордонский Х.Б.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Физматгиз

წელი: 1963

გვერდები: 436

საინვენტარო ნომერი: 22364

ფასი: 1р.25к.

UDK: 517.8/1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Приложения теории вероятностей в инженерном деле

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Кордонский Х.Б.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М-Л

გამომცემელი: "Физматгиз"

წელი:  1963

გვერდები:  436

საინვენტარო ნომერი: 22364

Рассказы о множествах

UDK: 519.5/1

სათაური: Рассказы о множествах

ავტორი: Виленкин Н.Я.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1965

გვერდები: 128

საინვენტარო ნომერი: 22086

ფასი: 18к.

UDK: 519.5/1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Рассказы о множествах

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Виленкин Н.Я.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1965

გვერდები:  128

საინვენტარო ნომერი:  22086

უმცირეს კვადრატთა მეთოდი

UDK: 519.281.2/1

სათაური: უმცირეს კვადრატთა მეთოდი

ავტორი: თევზაძე ნ.

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: ცოდნა

წელი: 1964

გვერდები: 388

საინვენტარო ნომერი: 21591

ფასი: 1მან.53კაპ.

UDK: 519.281.2/1

სპეციალიზაცია: მათემატიკა

სათაური: უმცირეს კვადრატთა მეთოდი

პარალერული სათაური: პირდაპირი პირობითი განაზომების გაწონასწორება

ავტორი: თევზაძე ნ.

ენა: ქართული

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: "ცოდნა"

წელი:  1964

გვერდები:  388

საინვენტარო

 ნომერი:  21591

Теоретикочисловые методы в приближенном анализе

UDK: 518/8

სათაური: Теоретикочисловые методы в приближенном анализе

ავტორი: Коробов Н.М.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физматгиз

წელი: 1963

გვერდები: 224

საინვენტარო ნომერი: 21274

ფასი: 59к.

UDK: 518/8

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Теоретикочисловые методы в приближенном анализе

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Коробов Н.М.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Физматгиз"

წელი:  1963

გვერდები:  224

საინვენტარო ნომერი:  21274

Признаки делимости

UDK: 511.2/16

სათაური: Признаки делимости

ავტორი: Воробьев Н.Н.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физматгиз

წელი: 1963

გვერდები: 72

საინვენტარო ნომერი: 21089

ფასი: 11к.

UDK: 511.2/16

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Признаки делимости 

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Воробьев Н.Н.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Физматгиз"

წელი:  1963

გვერდები:  72

საინვენტარო ნომერი:  21089

Таблицы параметров осесиметричного сверхзвукового течения свободно расширяюшегося газа с плоской переходной поверхностью

UDK: 518.2/24

სათაური: Таблицы параметров осесиметричного сверхзвукового течения свободно расширяюшегося газа с плоской переходной поверхностью

ავტორი: Кацкова О.Н. Ю.Д. Шмыглевский.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АНСССР

წელი: 1962

გვერდები: 364

საინვენტარო ნომერი: 20437

ფასი: 2р.80к.

UDK: 518.2/24

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Таблицы параметров осесиметричного сверхзвукового течения свободно расширяюшегося газа с плоской переходной поверхностью

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Кацкова О.Н. и Ю.Д. Шмыглевский.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АНСССР

წელი:  1962

გვერდები:  364

საინვენტარო ნომერი:  20437

Элементы численного анализа и математической обработки результатов опыта

UDK: 518/6

სათაური: Элементы численного анализа и математической обработки результатов опыта

ავტორი: Гутер Р.С. Б.В. Овчинский

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физматгиз

წელი: 1962

გვერდები: 356

საინვენტარო ნომერი: 20343

ფასი: 1р.07к.

UDK: 518/6

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Элементы численного анализа и математической обработки результатов опыта. (Физико-математическая библиотека инженера).

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Гутер Р.С. и Б.В. Овчинский

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Физматгиз" 

წელი:  1962

გვერდები:  356

საინვენტარო ნომერი:  20343

Макрогеометрия деталей машин

UDK: 517/7

სათაური: Макрогеометрия деталей машин

ავტორი: Билик Ш.М.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Машгиз

წელი: 1962

გვერდები: 276

საინვენტარო ნომერი: 20338

ფასი: 1р.

UDK: 517/7

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Макрогеометрия деталей машин

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Билик Ш.М.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Машгиз"

წელი:  1962

გვერდები:  276

საინვენტარო ნომერი:  20338

Практические методы прикладного анализа

UDK: 517(083)/2

სათაური: Практические методы прикладного анализа

პარალერული სათაური: Справочное руководство

ავტორი: Ланцош К.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физматгиз

წელი: 1961

გვერდები: 524

საინვენტარო ნომერი: 20060

ფასი: 1р.70к.

UDK: 517(083)/2

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Практические методы прикладного анализа 

 

პარალერული სათაური: Справочное руководство 

ავტორი: Ланцош К.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Физматгиз"

წელი:  1961

გვერდები:  524

საინვენტარო ნომერი:  20060

Логарифмо-тригонометрические таблицы с шестью десятичными знаками

UDK: 517(083)/1

სათაური: Логарифмо-тригонометрические таблицы с шестью десятичными знаками

ავტორი: Бремикер К.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физматгиз

წელი: 1962

გვერდები: 664

საინვენტარო ნომერი: 19990

ფასი: 3р.34к.

UDK: 517(083)/1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Логарифмо-тригонометрические таблицы с шестью десятичными знаками

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Бремикер К.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Физматгиз"

წელი:  1962

გვერდები:  664

საინვენტარო ნომერი:  19990

Приближенные вычисления

UDK: 518/5

სათაური: Приближенные вычисления

ავტორი: Меленьев П.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физматгиз

წელი: 1962

გვერდები: 388

საინვენტარო ნომერი: 19646

ფასი: 1р.68к.

 

UDK: 518/5

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Приближенные вычисления

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Меленьев П.В.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Физматгиз"

წელი:  1962

გვერდები:  388

საინვენტარო ნომერი:  19646

 

Теория струй идеальной жидкости

UDK: 519.2/6

სათაური: Теория струй идеальной жидкости

ავტორი: Гуревич М.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физмат

წელი: 1961

გვერდები: 496

საინვენტარო ნომერი: 19555

ფასი: 1р.37к.

UDK: 519.2/6

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Теория струй идеальной жидкости

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Гуревич М.И.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Физмат"

წელი:  1961

გვერდები:  496

საინვენტარო ნომერი:  19555