სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Лекции о вычислимых функциях

UDK: 511.2/15

სათაური: Лекции о вычислимых функциях

პარალერული სათაური: Математическая логика и основания математики

ავტორი: Успенский В.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физматгиз

წელი: 1960

გვერდები: 492

საინვენტარო ნომერი: 19444

ფასი: 13р.60к.

UDK: 511.2/15

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Лекции о вычислимых функциях (Математическая логика и основания математики)

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Успенский В.А.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Физматгиз"

წელი:  1960

გვერდები:  492 

საინვენტარო ნომერი:  19444

Функции комплексного переменного и некоторые их приложения

UDK: 517.55/2

სათაური: Функции комплексного переменного и некоторые их приложения

ავტორი: Фукс Б.А Б.В. Шабат

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физматгиз

წელი: 1959

გვერდები: 376

საინვენტარო ნომერი: 19141

ფასი: 7р.30к.

UDK: 517.55/2

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Функции комплексного переменного и некоторые их приложения

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Фукс Б.А   Б.В. Шабат

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Физматгиз"

წელი:  1959

გვერდები:  376

საინვენტარო ნომერი:  19141

მხაზველობითი გეომეტრიის კურსი (ტ.1)

UDK: 515/10

სათაური: მხაზველობითი გეომეტრიის კურსი (ტ.1)

ავტორი: ნიკოლაძე გიორგი

ენა: Russian

ქალაქი: ტფილისი

გამომცემელი: თსუ

წელი: 1926

გვერდები: 280

საინვენტარო ნომერი: 18872

ფასი: 5მ.50კაპ.

UDK: 515/10

სპეციალიზაცია: მათემატიკა

სათაური: მხაზველობითი  გეომეტრიის კურსი  (ტ.1)

პარალერული სათაური: 

ავტორი: ნიკოლაძე გ.

ენა: ქართული

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: 

გამომცემელი: 

წელი:  1926

გვერდები:  280

საინვენტარო ნომერი:  18872

Философские вопросы естествознания

UDK: 502(01)/3

სათაური: Философские вопросы естествознания. Некоторые философско-теоретические вопросы физики, математики и химии

ავტორი: русский

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Мосуниздат"

წელი: 1959

გვერდები: 251

საინვენტარო ნომერი: 18257

UDK: 502(01)/3

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Философские вопросы естествознания. Некоторые философско-теоретические вопросы физики, математики и химии.

პარალერული სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Мосуниздат"

წელი:  1959

გვერდები:  251

საინვენტარო ნომერი: 18257

Введение в теорию алгебраических функций от одной переменной

UDK: 512.8/4

სათაური: Введение в теорию алгебраических функций от одной переменной

ავტორი: Шевалле, Клод

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физматгиз

წელი: 1953

გვერდები: 335

საინვენტარო ნომერი: 17829

ფასი: 11р.20к.

UDK: 512.8/4

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Введение в теорию алгебраических функций от одной переменной

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Шевалле, Клод

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Физматгиз"

წელი:  1959

გვერდები:  335

საინვენტარო ნომერი:  17829

Таблицы для подсчета веса деталей и материалов (Изд-е 4-е)

UDK: 518.2/20

სათაური: Таблицы для подсчета веса деталей и материалов (Изд-е 4-е)

ავტორი: Поливанов П.М.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Машгиз

წელი: 1957

გვერდები: 240

საინვენტარო ნომერი: 16818

ფასი: 11р.35к.

UDK: 518.2/20

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Таблицы для подсчета веса деталей и материалов (Изд-е 4-е)

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Поливанов П.М.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Машгиз"

წელი: 1957 

გვერდები:  240

საინვენტარო ნომერი:  16818

Линейные интегральные уравнения

UDK: 511.3/5

სათაური: Линейные интегральные уравнения

ავტორი: Ловитт У.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Гостехтеоретлитиздат

წელი: 1957

გვერდები: 268

საინვენტარო ნომერი: 16776

ფასი: 9р.85к.

UDK: 511.3/5

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Линейные интегральные уравнения 

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Ловитт У.В.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Гостехтеоретлитиздат"

წელი:  1957

გვერდები:  268

საინვენტარო ნომერი:  16776

Введение в теорию автоматического регулирования

UDK: 518/4

სათაური: Введение в теорию автоматического регулирования

ავტორი: Лернер А.Я.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Машгиз

წელი: 1958

გვერდები: 352

საინვენტარო ნომერი: 16773

ფასი: 13р.65к.

UDK: 518/4

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Введение в теорию автоматического регулирования

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Лернер А.Я.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Машгиз"

წელი:  1958

გვერდები:  352

საინვენტარო ნომერი:  16773

Как изготовить самодельную логарифмическую линейку

UDK: 518.2/23

სათაური: Как изготовить самодельную логарифмическую линейку

პარალერული სათაური: Пособие для учителей

ავტორი: Куликов В.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: УЧПЕДГИЗ

წელი: 1958

გვერდები: 37

საინვენტარო ნომერი: 16497

ფასი: 45к.

UDK: 518.2/23

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Как изготовить самодельную логарифмическую линейку Пособие для учителей

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Куликов В.В.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Учпедгиз"

წელი:  1958

გვერდები:  37

საინვენტარო ნომერი:  16497

განაზომთა შეცდომების თეორია (ნაწ. 1)

UDK: 517/6

სათაური: განაზომთა შეცდომების თეორია (ნაწ.1)

ავტორი: თევზაძე ნ.ა.

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: ტექნიკა და შრომა

წელი: 1957

გვერდები: 340

საინვენტარო ნომერი: 16264

ფასი: 8მან.50კაპ.

UDK: 517/6

სპეციალიზაცია: მათემატიკა

სათაური: განაზომთა შეცდომების თეორია (ნაწ.1)

პარალერული სათაური: 

ავტორი: თევზაძე ნ.ა.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: "ტექნიკა და შრომა"

წელი:  1957

გვერდები:  340

საინვენტარო ნომერი:  16264

Элементарное введение в теорию вероятностей (Изд-е 4-е)

UDK: 519.2/1

სათაური: Элементарное введение в теорию вероятностей (Изд-е 4-е)

ავტორი: Гнеденко Б.В. Хинчин А.Я.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Гостехтеорлитиздат

წელი: 1957

გვერდები: 144

საინვენტარო ნომერი: 16163

ფასი: 2р.20к.

UDK: 519.2/1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Элементарное введение в теорию вероятностей (Изд-е 4-е) 

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Гнеденко Б.В. и Хинчин А.Я.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Гостехтеорлитиздат"

წელი:  1957

გვერდები:  144

საინვენტარო ნომერი: 16163

Теория информации

UDK: 511.2/11

სათაური: Теория информации

ავტორი: Голдман. Станфорд

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1957

გვერდები: 446

საინვენტარო ნომერი: 15485

ფასი: 17р.10к.

UDK: 511.2/11

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Теория информации  Перевод с английского Б.Г. Белкина. Под редакц. В.В. Фурдуева. 

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Голдман  Станфорд

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: И.Л.

წელი:  1957

გვერდები:  446

საინვენტარო ნომერი:  15485

История естествознания в России Т.-1, ч-1.

UDK: 502(09)(47)/1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: История естествознания в России Т.-1, ч-1.

ავტორი: Под редакц. Н.А.Фигуровского. (Гл. Редактор). В.П.Зубова, С.Р.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АНСССР

წელი: 1957

გვერდები: 495

საინვენტარო ნომერი: 15062

ფასი: 30р.60к.

UDK: 502(09)(47)/1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: История естествознания в России. Т.-1, ч-1. Под редакц. Н.А.Фигуровского. (Гл. Редактор). В.П.Зубова, С.Р. Микулинского.

პარალერული სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АНСССР

წელი:  1957

გვერდები: Т-1, ч-1 495,  Т-1, ч-2 380.

საინვენტარო ნომერი: 15062,  15131 

Выпуклые фигуры и многогранники

UDK: 519.2/4

სათაური: Выпуклые фигуры и многогранники

ავტორი: Люстерник Л.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1956

გვერდები: 212

საინვენტარო ნომერი: 14925

ფასი: 2р.95к.

UDK: 519.2/4

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Выпуклые фигуры и многогранники 

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Люстерник Л.А.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Гостехтеоретиздат"

წელი:  1956

გვერდები:  212

საინვენტარო ნომერი:  14925

Индукция в геометрии

UDK: 513/7

სათაური: Индукция в геометрии

ავტორი: Головина Л.И. Яглом И.М.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1956

გვერდები: 99

საინვენტარო ნომერი: 14866

ფასი: 1р.60к.

UDK: 513/7

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Индукция в геометрии

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Головина Л.И. и Яглом И.М.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Гостехтеоретиздат"

წელი:  1956

გვერდები:  99

საინვენტარო ნომერი:  14866

Занимательная алгебра

UDK: 512/2

სათაური: Занимательная алгебра

ავტორი: Перельман Я.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1956

გვერდები: 184

საინვენტარო ნომერი: 14954

ფასი: 2р.95к.

UDK: 512/2

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Занимательная алгебра

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Перельман Я.И.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Гостехтеоретиздат"

წელი: 1956

გვერდები:  184

საინვენტარო ნომერი:  14954

Космические лучи

UDK: 523.103/1

სათაური: Космические лучи

ავტორი: Добротин Н.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1954

გვერდები: 320

საინვენტარო ნომერი: 13351

ფასი: 8р.20к.

UDK: 523.103/1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Космические лучи

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Добротин Н.А.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Гостехтеоретиздат"

წელი:  1954

გვერდები:  320

საინვენტარო ნომერი:  13351

Таблицы вычисления процентов

UDK: 518/2

სათაური: Таблицы вычисления процентов

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: ГОСТАТИЗДАТ

წელი: 1953

გვერდები: 384

საინვენტარო ნომერი: 12839

ფასი: 8р.55к.

UDK: 518/2

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Таблицы вычисления процентов

პარალერული სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Гостатиздат"

წელი:  1953

გვერდები:  384

საინვენტარო ნომერი:  12839

Введение в теорию функций комплексного переменного

UDK: 517.55/1

სათაური: Введение в теорию функций комплексного переменного

ავტორი: Привалов И.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: ОГИЗ

წელი: 1948

გვერდები: 451

საინვენტარო ნომერი: 5852

ფასი: 13р.

UDK: 517.55/1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Введение в теорию функций комплексного переменного

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Привалов И.И.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М-Л

გამომცემელი: ОГИЗ

წელი:  1948

გვერდები: 451

საინვენტარო ნომერი:  5852

Элементарное введение в геометрию Лобачевского

UDK: 513/6

სათაური: Элементарное введение в геометрию Лобачевского

ავტორი: Норден А.П.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Гостоптехиздат

წელი: 1953

გვერდები: 248

საინვენტარო ნომერი: 12512

ფასი: 6р.05к.

UDK: 513/6

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Элементарное введение в геометрию Лобачевского

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Норден А.П.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Гостоптехиздат"

წელი:  1953

გვერდები:  248

საინვენტარო ნომერი:  12512

Специальные функции и их приложения

UDK: 517.55/3

სათაური: Специальные функции и их приложения

ავტორი: Лебедев Н.Н.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1953

გვერდები: 380

საინვენტარო ნომერი: 12314

ფასი: 12р.

UDK: 517.55/3

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Специальные функции и их приложения

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Лебедев Н.Н.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Гостехтеоретиздат"

წელი:  1953

გვერდები:  380

საინვენტარო ნომერი:  12314

Начертательная геометрия и черчение (Изд.2)

UDK: 515/6

სათაური: Начертательная геометрия и черчение (Изд.2)

ავტორი: Зеленин Е.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1953

გვერდები: 524

საინვენტარო ნომერი: 12302

ფასი: 16р.35к.

UDK: 515/6

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Начертательная геометрия и черчение  (Изд.2)

ავტორი: Зеленин Е.В.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Гостехиздат"

წელი: 1953 

გვერდები:  524

საინვენტარო ნომერი:  12302

Пятизначные таблицы тригонометрических функций

UDK: 518.2/13

სათაური: Пятизначные таблицы тригонометрических функций

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Геодезиздат

წელი: 1953

გვერდები: 84

საინვენტარო ნომერი: 11866

ფასი: 6р.25к.

UDK: 518.2/13

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Пятизначные таблицы тригонометрических функций

პარალერული სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Геодезиздат"

წელი:  1953

გვერდები:  84

საინვენტარო ნომერი:  11866

Счетная линейка ( Изд-е 9-е)

UDK: 518.2/21

სათაური: Счетная линейка ( Изд-е 9-е.)

ავტორი: Панов Д. Ю.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Гостехтеорлитиздат

წელი: 1953

გვერდები: 128

საინვენტარო ნომერი: 11304

ფასი: 2р.75к.

UDK: 518.2/21

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Счетная линейка (Изд-е 9-е)

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Панов Д. Ю.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Гостехтеорлитиздат"

წელი:  1953

გვერდები:  128

საინვენტარო ნომერი:  11304

Лекции по интегрировании движения тяжолого твердого тела около неподвижной точки

UDK: 511.3/4

სათაური: Лекции по интегрировании движения тяжолого твердого тела около неподвижной точки

ავტორი: Голубев В.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Гостехтеорлитиздат

წელი: 1953

გვერდები: 288

საინვენტარო ნომერი: 11286

ფასი: 6р.15к.

UDK: 511.3/4

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Лекции по интегрировании движения тяжолого твердого тела около неподвижной точки

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Голубев В.В.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Гостехтеорлитиздат"

წელი: 1953 

გვერდები:  288

საინვენტარო ნომერი:  11286

Начала учения о фигурах

UDK: 513/4

სათაური: Начала учения о фигурах

ავტორი: Федоров Е.С.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1953

გვერდები: 409

საინვენტარო ნომერი: 11552

ფასი: 16р.25к.

UDK: 513/4

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Начала учения о фигуре

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Федоров Е.С.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი:  АН СССР.

წელი:  1953

გვერდები:  409

საინვენტარო ნომერი:  11552

Основы теории чисел

UDK: 511.2/8

სათაური: Основы теории чисел

ავტორი: Виноградов И.М.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1953

გვერდები: 180

საინვენტარო ნომერი: 11188

ფასი: 4р.75к.

UDK: 511.2/8

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Основы теории чисел Изд-е 6-е исправленное

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Виноградов И.М.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Гостехтеорет. издат".

წელი:  1953

გვერდები:  180

საინვენტარო ნომერი:  11188

Собрание сочинении в трех томах. (т.1)

UDK: 511.2/7

სათაური: Собрание сочинении в трех томах. (т.1)

ავტორი: Вороной Г.Ф.

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Ак.Наук Укр.ССР.

წელი: 1952

გვერდები: 398

საინვენტარო ნომერი: 10869

ფასი: 28р.70к.

UDK: 511.2/7

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Собрание сочинении в трех томах. т.1

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Вороной Г.Ф.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Изд-во Ак.Наук Укр.ССР.

წელი:  1952

გვერდები:  400

საინვენტარო ნომერი:  10869

Трансцендентные и алгебрайческие числа

UDK: 512/1

სათაური: Трансцендентные и алгебрайческие числа

ავტორი: Гельфонд А.О.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Гостеоретиздат

წელი: 1952

გვერდები: 224

საინვენტარო ნომერი: 10848

ფასი: 7р.20к.

UDK: 512/1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Трансцендентные и алгебрайческие числа

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Гельфонд А.О.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Гостеоретиздат"

წელი:  1952

გვერდები:  224

საინვენტარო ნომერი:  10848

Теория структур

UDK: 511.3/2

სათაური: Теория структур

ავტორი: Биркгоф Г.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1952

გვერდები: 407

საინვენტარო ნომერი: 10857

ფასი: 20р.60к.

UDK: 511.3/2

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Теория структур Перев.с.анг. М.И. Граева. 

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Биркгоф Г.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: 

წელი:  1952

გვერდები:  407

საინვენტარო ნომერი:  10857