სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Таблицы подсчета весаматериалов

UDK: 518.2/6

სათაური: Таблицы подсчета весаматериалов

ავტორი: Поливанов П.М.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Машгиз

წელი: 1945

გვერდები: 120

საინვენტარო ნომერი: 2741

ფასი: 18р.

UDK: 518.2/6

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Таблицы подсчета весаматериалов

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Поливанов П.М.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Машгиз"

წელი:  1945

გვერდები:  120

საინვენტარო ნომერი:  2741

Современная алгебра (часть 1)

UDK: 512.8/2

სათაური: Современная алгебра (часть 1)

ავტორი: Ван-дер-Варден Б.Л.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: ОГИЗ

წელი: 1947

გვერდები: 339

საინვენტარო ნომერი: 2556

ფასი: 15р.50к.

UDK: 512.8/2

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Современная алгебра  (часть 1)

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Ван-дер-Варден Б.Л.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М-Л

გამომცემელი: ОГИЗ

წელი:  1947

გვერდები: ч1-339

საინვენტარო ნომერი:  2556

Карманные математические таблицы

UDK: 518.2/5

სათაური: Карманные математические таблицы

ავტორი: Хохлов А.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: ОГИЗ

წელი: 1947

გვერდები: 209

საინვენტარო ნომერი: 2481

ფასი: 7р.

UDK: 518.2/5

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Карманные математические таблицы

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Хохлов А.И.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: "Гостехиздат"

წელი:  1947

გვერდები:  209

საინვენტარო ნომერი:  2481

Математические вопросы структурного анализа

UDK: 518.5/1

სათაური: Математические вопросы структурного анализа

ავტორი: Под ред. Н.Л. Жидкова, Б.М.Щедрина.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: МГУ

წელი: 1981

გვერდები: 84

საინვენტარო ნომერი: 1888

ფასი: 30к.

 

UDK: 518.5/1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Математические вопросы структурного анализа

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Под ред. Н.Л. Жидкова, Б.М.Щедрина.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: МГУ

წელი:  1981

გვერდები:  84

საინვენტარო ნომერი:  1888

 

Начертательная геометрия

UDK: 515/1

სათაური: Начертательная геометрия

ავტორი: Гаспар Монж

ენა: Russian

ქალაქი: Ленинград

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1947

გვერდები: 291

საინვენტარო ნომერი: 1623

ფასი: 20р.

 

UDK: 515/1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Начертательная геометрия

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Монж. Г. 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Ленинград

გამომცემელი: Ан

წელი:  1947

გვერდები:  291

საინვენტარო ნომერი:  1623

 

Плонирование промышленных экспериментов

UDK: 519.28/1

სათაური: Плонирование промышленных экспериментов

ავტორი: Горский В.Г. и др.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Металлургия

წელი: 1978

გვერდები: 112

საინვენტარო ნომერი: 1598

ფასი: 55к.

UDK: 519.28/1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Плонирование промышленных экспериментов 

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Горский В.Г. и др.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Металлургия"

წელი:  1978

გვერდები:  112

საინვენტარო ნომერი:  1598

Элементарное введение в теорию вероятностей

UDK: 519.2/1

სათაური: Элементарное введение в теорию вероятностей

ავტორი: Гнеденко Б.В. Хинчин А.Я.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехиздат

წელი: 1946

გვერდები: 128

საინვენტარო ნომერი: 931

ფასი: 2р.50к.

UDK: 519.2/1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Элементарное введение в теорию вероятностей

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Гнеденко Б.В. и Хинчин А.Я.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М-Л.

გამომცემელი: "Гостехиздат"

წელი:  1946

გვერდები:  128

საინვენტარო ნომერი:  931

მცირე ცხრილები, პროცენტის გამრავლების გაყოფის მზა პასუხი

UDK: 518.2/3

სათაური: მცირე ცხრილები, პროცენტის გამრავლების გაყოფის მზა პასუხი

ავტორი: ასათიანი ლ.გ.

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: ტექნიკა და შრომა

წელი: 1945

გვერდები: 372

საინვენტარო ნომერი: 930

ფასი: 25მან.

 UDK: 518.2/3

სპეციალიზაცია: მათემატიკა

სათაური: მცირე ცხრილები, პროცენტის გამრავლების გაყოფის მზა პასუხი

პარალერული სათაური: 

ავტორი: ასათიანი ლ.გ.

ენა: ქართული

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: " ტექ. და შრ"

წელი:  1945

გვერდები: 372  

საინვენტარო ნომერი:  930

 

Приложения интегральных уравнений к некоторым проблемам механики, математической физики и техники

UDK: 517(02)3

სათაური: Приложения интегральных уравнений к некоторым проблемам механики, математической физики и техники

ავტორი: Михлин С.Г.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: ОГИЗ

წელი: 1947

გვერდები: 304

საინვენტარო ნომერი: 929

ფასი: 10р.

UDK: 517(02)3

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Приложения интегральных уравнений к некоторым проблемам механики, математической физики и техники

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Михлин С.Г.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М-Л,

გამომცემელი: ОГИЗ

წელი: 1947 

გვერდები:  304

საინვენტარო ნომერი:  929

Курс математического анализа для Втузов (ч.2)

UDK: 517(02)/2

სათაური: Курс математического анализа для Втузов (ч.2)

ავტორი: Бермант А.Ф.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: ОГИЗ

წელი: 1946

გვერდები: 344

საინვენტარო ნომერი: 838

ფასი: 12р.50к.

UDK: 517(02)2

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Курс математического анализа для Втузов (ч.2)

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Бермант А.Ф.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М-Л,

გამომცემელი: "Гостехиздат"

წელი: 1946 

გვერდები:   344

საინვენტარო ნომერი:   838

Частично упорядоченные алгебраические системы

UDK: 51/49

სათაური: Частично упорядоченные алгебраические системы

ავტორი: Фукс Л.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1965

გვერდები: 342

საინვენტარო ნომერი: 25262

ფასი: 1р.30к.

UDK: 51/49

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Частично упорядоченные алгебраические системы Пер. с анг. И.В. Стеллецкого. Под ред. А.Г. Куроша.

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Фукс Л.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Мир"

წელი:  1965

გვერდები:  342

საინვენტარო ნომერი:  25262

Введение в теорию функций нескольких комплексных переменных

UDK: 51/48

სათაური: Введение в теорию функций нескольких комплексных переменных

ავტორი: Хёрмандер А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1968

გვერდები: 280

საინვენტარო ნომერი: 25237

ფასი: 1р.11к.

UDK: 51/48

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Введение в теорию функций нескольких комплексных переменных Пер.с англ. Под. ред.Б.В. Шабата

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Хёрмандер А.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Мир"

წელი:  1968

გვერდები:  280

საინვენტარო ნომერი: 25237 

Системные исследования

UDK: 51/46

სათაური: Системные исследования

პარალერული სათაური: общая теория систем задачи и методы Приложения системного подхода

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1969

გვერდები: 204

საინვენტარო ნომერი: 25113

ფასი: 75к.

UDK: 51/46

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Системные исследования. Ежегодник.

პარალერული სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1969

გვერდები:  204

საინვენტარო ნომერი:  25113

Краткий курс математического анализа

UDK: 51/45

სათაური: Краткий курс математического анализа

პარალერული სათაური: для втузов

ავტორი: Бермант А.Ф. Араманович И.Г.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1971

გვერდები: 736

საინვენტარო ნომერი: 24909

ფასი: 1р.35к.

UDK: 51/45

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Краткий курс математического анализа для втузов Изд-е 7-е, стереотипное. Учебник для высших технич.учеб.

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Бермант А.Ф. Араманович И.Г.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1971

გვერდები:  736

საინვენტარო ნომერი:  24909

Курс высшей математики

UDK: 51/44

სათაური: Курс высшей математики

ავტორი: Глаголев А.А., Солнцева Т.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Высшая школа

წელი: 1971

გვერდები: 656

საინვენტარო ნომერი: 24910

ფასი: 1р.07к.

UDK: 51/44

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Курс высшей математики. Изд-е 2-е. перер. и допол. Учебник для студентов экономич. спец. вузов.

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Глаголев А.А., Солнцева Т.В.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва 

გამომცემელი: "Высшая школа"

წელი:  1971

გვერდები: 656 

საინვენტარო ნომერი:  24910

Курс дифференциального и интегрального исчисления т2

UDK: 51/43

სათაური: Курс дифференциального и интегрального исчисления т2

ავტორი: Курант Р.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1970

გვერდები: 672

საინვენტარო ნომერი: 24631

ფასი: 1р.67к.

UDK: 51/43

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Курс дифференциального и интегрального исчисленияПер. с немец. и анг. изд. З.Г.Либина и Ю.Л. Рабиновича. Изд-е 2-е, перер.и значительно допол. 

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Курант Р.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1970

გვერდები:  672

საინვენტარო ნომერი:   24631 

Вероятность

UDK: 51/41

სათაური: Вероятность

ავტორი: Мостеллер Ф. и др.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1969

საინვენტარო ნომერი: 24049

ფასი: 1р.36к.

 

UDK: 51/41

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Вероятность Пер. с англ. В.В. Фирсова. Под ред. И.М. Яглома.

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Мостеллер Ф. и др.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Мир"

წელი:  1969

გვერდები:  432

საინვენტარო ნომერი:  24049

 

 

Приблиенный метод анализа переходных процессов в сложных линейных целях

UDK: 51/40

სათაური: Приблиенный метод анализа переходных процессов в сложных линейных целях

ავტორი: Ицхоки Я.С.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Советское радио

წელი: 1969

გვერდები: 176

საინვენტარო ნომერი: 24052

ფასი: 43коп.

UDK: 51/40

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Приблиенный метод анализа переходных процессов в сложных линейных целях

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Ицхоки Я.С.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Советское радио"

წელი:  1969

გვერდები:  176

საინვენტარო ნომერი:  24052

Специальная теория относительности

UDK: 51/39

სათაური: Специальная теория относительности

ავტორი: Эгаров В.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1969

გვერდები: 304

საინვენტარო ნომერი: 24073

ფასი: 76к.

UDK: 51/39

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Специальная теория относительности

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Эгаров В.А.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი: 1969 

გვერდები:  304

საინვენტარო ნომერი:  24073

Таблицы дровне-ексроненциальной функций отрицательных параметров и интеграла от неё

UDK: 51/38

სათაური: Таблицы дровне-ексроненциальной функций отрицательных параметров и интеграла от неё

ავტორი: Работнов Ю.Н., Паперник Л.Х., Звонов Е.Н.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1969

გვერდები: 132

საინვენტარო ნომერი: 24105

ფასი: 99коп.

 

UDK: 51/38

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Таблицы дровне-ексроненциальной функций отрицательных параметров и интеграла от неё

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Работнов Ю.Н., Паперник Л.Х., Звонов Е.Н.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1969

გვერდები:  132

საინვენტარო ნომერი: 24105 

 

Математическое моделирование уравнений типа теплопроводности с разрывными коеффициентами

UDK: 51/37

სათაური: Математическое моделирование уравнений типа теплопроводности с разрывными коеффициентами

ავტორი: Жеребатьев И.Ф.,Лукьянов А.Т.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Энергия

წელი: 1968

გვერდები: 55

საინვენტარო ნომერი: 24084

ფასი: 17к.

UDK: 51/37

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Математическое моделирование уравнений типа теплопроводности с разрывными коеффициентами

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Жеребатьев И.Ф.,Лукьянов А.Т.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Энергия"

წელი:  Энергия

გვერდები:  55

საინვენტარო ნომერი:  24084

Элементарная математика в современном изложений

UDK: 51/36

სათაური: Элементарная математика в современном изложений

ავტორი: Феликс Л.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Просвещение

წელი: 1967

გვერდები: 488

საინვენტარო ნომერი: 23856

ფასი: 1р.26к.

UDK: 51/36

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Элементарная математика в современном изложений. Пер.с франц. 

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Феликс Л.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Просвешение"

წელი:  1967

გვერდები:  488

საინვენტარო ნომერი:  23856

Повторим математику

UDK: 51/35

სათაური: Повторим математику

ავტორი: Шувалова Э.З и др.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Высшая школа

წელი: 1968

გვერდები: 464

საინვენტარო ნომერი: 23759

ფასი: 76к.

Таблицы неопределенных интегралов

UDK: 51/34

სათაური: Таблицы неопределенных интегралов

ავტორი: Смолянский М.Л.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1967

გვერდები: 128

საინვენტარო ნომერი: 23511

ფასი: 39к.

UDK: 51/34

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Таблицы неопределенных интегралов Изд-е 4-е, исправ. и дополн. 

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Смолянский М.Л.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1967

გვერდები:  128

საინვენტარო ნომერი:  23511

Собрание трудов т3.ч.1

UDK: 51/31

სათაური: Собрание трудов т3.ч.1

ავტორი: Крылов А.Н.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1949

გვერდები: 500

საინვენტარო ნომერი: 23308

ფასი: 35руб.

UDK: 51/31

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Собрание трудов т3.ч.1

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Крылов А.Н.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: 

წელი:  1949

გვერდები: 500 

საინვენტარო ნომერი:  23308

Элементы прикладной математики

UDK: 51/30

სათაური: Элементы прикладной математики

პარალერული სათაური: Изд-е 2-е испр.и допол

ავტორი: Зельдович,Я.Б. и Машкис А.Д.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1967

გვერდები: 648

საინვენტარო ნომერი: 23193

ფასი: 1р.23к.

UDK: 51/30

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Элементы прикладной математики 

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Зельдович,Я.Б. и Машкис А.Д.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1967

გვერდები: 648

საინვენტარო ნომერი:  23193

კოორდინატთა მეთოდი

UDK: 51/29

სათაური: კოორდინატთა მეთოდი

ავტორი: გელფანდი,ი.მ., ე.გ. გლაგოლევა და ა.ა. კირილოვი

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: თბილისის უნივერსიტეტი

წელი: 1966

გვერდები: 76

საინვენტარო ნომერი: 22825

ფასი: 15კაპ.

UDK: 51/29

სპეციალიზაცია: მათემატიკა

სათაური: კოორდინატთა მეთოდი.

პარალერული სათაური: 

ავტორი: გელფანდი,ი.მ., ე.გ. გლაგოლევა და ა.ა. კირილოვი

ენა: ქართული

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: თბუ

წელი: 1966  

გვერდები:  76

საინვენტარო ნომერი:  22825

Таблицы корней и весовых множителей обобшенных полиномов лагерра

UDK: 51/28

სათაური: Таблицы корней и весовых множителей обобшенных полиномов лагерра

ავტორი: Деканосидзе, Е.Н.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Вычислительный центр АН СССР

წელი: 1966

გვერდები: 308

საინვენტარო ნომერი: 22599

ფასი: 2р.33к.

UDK: 51/28

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Таблицы корней и весовых множителей обобшенных полиномов лагерра.

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Деканосидзе, Е.Н.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва 

გამომცემელი: 

წელი:  1966

გვერდები:  308

საინვენტარო ნომერი:  22599

რა არის მათემატიკა

UDK: 51/27

სათაური: რა არის მათემატიკა

პარალერული სათაური: იდეებისა და მეთოდების ელემენტარული მიმოხილვა

ავტორი: კურანტი,რ. და რობინსი,ჰ.

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: განათლება

წელი: 1965

გვერდები: 627

საინვენტარო ნომერი: 21981

ფასი: 1მან.34კაპ.

 

UDK: 51/27

სპეციალიზაცია: მათემატიკა

სათაური: რა არის მათემატიკა. იდეებისა და მეთოდების ელემენტარული მიმოხილვა.

პარალერული სათაური: 

ავტორი: კურანტი,რ. და რობინსი,პ.

ენა: ქართული

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: 

წელი: 1965 

გვერდები: 627 

საინვენტარო ნომერი:  21981

 

Техника статистических вычислений

UDK: 51/26

სათაური: Техника статистических вычислений

ავტორი: Митропольский А.К.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физматгиз

წელი: 1961

გვერდები: 479

საინვენტარო ნომერი: 19244

ფასი: 1р.78к.

UDK: 51/26

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Техника статистических вычислений.

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Митропольский, А.К.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Физматгиз"

წელი:  1961

გვერდები:  480

საინვენტარო ნომერი: 19244