სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Функции комплексного переменного и их приложения

UDK: 517.55/2

სათაური: Функции комплексного переменного и их приложения

პარალერული სათაური: Спецыальные уравнения в комплексной области

ავტორი: Фукс Б.А. В.И. Левин

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1952

გვერდები: 307

საინვენტარო ნომერი: 10339

ფასი: 11р.

UDK: 517.55/2

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Функции комплексного переменного и их приложения 

პარალერული სათაური: Спецыальные уравнения в комплексной области

ავტორი: Фукс Б.А. и В.И. Левин

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М-Л

გამომცემელი: "Гостехтеоретиздат"

წელი:  1952

გვერდები:  307

საინვენტარო ნომერი:  10339

Семизначные таблицы тригонометрических функций

UDK: 518.2/19

სათაური: Семизначные таблицы тригонометрических функций

ავტორი: Хренов Л.С.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1951

გვერდები: 415

საინვენტარო ნომერი: 10340

ფასი: 33р.75к.

UDK: 518.2/19

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Семизначные таблицы тригонометрических функций

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Хренов Л.С.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М-Л

გამომცემელი: "Госиздат техно-теоретич. лит-ры"

წელი:  1951

გვერდები:  415

საინვენტარო ნომერი:  10340

Таблицы для подсчета веса деталей и материалов

UDK: 518.2/20

სათაური: Таблицы для подсчета веса деталей и материалов

ავტორი: Поливанов П.М.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Машгиз

წელი: 1952

გვერდები: 218

საინვენტარო ნომერი: 10208

ფასი: 16р.20к.

UDK: 518.2/20

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Таблицы для подсчета веса деталей и материалов

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Поливанов П.М.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Машгиз"

წელი:  1952

გვერდები:  218

საინვენტარო ნომერი:  10208

Проекции, применяемые в геолого-маркшеидерском деле

UDK: 515/3

სათაური: Проекции, применяемые в геолого-маркшеидерском деле

ავტორი: Рыжов П.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: УГЛЕТЕХИЗДАТ

წელი: 1951

გვერდები: 168

საინვენტარო ნომერი: 9218

ფასი: 4р.60к.

UDK: 515/3

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Проекции, применяемые в геолого-маркшеидерском деле

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Рыжов П.А.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Углетехиздат"

წელი: 1951 

გვერდები:  168

საინვენტარო ნომერი:   9218

Курс высшей математики т4

UDK: 51(02)/1

სათაური: Курс высшей математики т4

ავტორი: Смирнов В.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1951

გვერდები: 804

საინვენტარო ნომერი: 9887

ფასი: 28р.45к.

UDK: 51(02)1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Курс высшей математики

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Смирнов В.И.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: 

გამომცემელი: 

წელი:  1951

გვერდები:  804

საინვენტარო ნომერი:  9887

Методы теории функций комплексного переменного

UDK: 511.2(075)/4

სათაური: Методы теории функций комплексного переменного

ავტორი: Лаврентьев М.А. и Шабат Б.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1951

გვერდები: 606

საინვენტარო ნომერი: 9848

ფასი: 17р.70к.

UDK: 511.2(075)/4

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Методы теории функций комплексного переменного

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Лаврентьев М.А. и Шабат Б.В.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М-Л

გამომცემელი: "Гостехтеоретиздат"

წელი:  1951

გვერდები:  606

საინვენტარო ნომერი:  9848

საანგარიშო შიმშა

UDK: 518.2/16

სათაური: საანგარიშო შიმშა

ავტორი: პანოვი დ.ი.

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: ტექნიკა და შრომა

წელი: 1951

გვერდები: 146

საინვენტარო ნომერი: 9350

ფასი: 9მან.35კაპ.

UDK: 518.2/16

სპეციალიზაცია: მათემატიკა

სათაური: საანგარიშო შიმშა

პარალერული სათაური: 

ავტორი: პანოვი დ.ი.

ენა: ქართული

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: "ტექნიკა და შრომა"

წელი:  1951

გვერდები:  146

საინვენტარო ნომერი:  9350

Таблицы Барлоу, квадратов, кубов, квадратных корней, кубических корней и обратных величин всех целых чисел до 12.500

UDK: 518.2/17

სათაური: Таблицы Барлоу, квадратов, кубов, квадратных корней, кубических корней и обратных величин всех целых чисел до 12.500

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1950

გვერდები: 258

საინვენტარო ნომერი: 9309

ფასი: 12р.20к.

UDK: 518.2/17

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Таблицы Барлоу, квадратов, кубов, квадратных корней, кубических корней и обратных величин всех целых чисел до 12.500

პარალერული სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი:  1950

გვერდები:  258

საინვენტარო ნომერი:  9309

Введение в высшую алгебру

UDK: 512.8/3

სათაური: Введение в высшую алгебру

ავტორი: Бохер М.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1933

გვერდები: 291

საინვენტარო ნომერი: 9189

ფასი: 5р.

UDK: 512.8/3

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Введение в высшую алгебру

ავტორი: Бохер М.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М-Л 

გამომცემელი: "Гостехтеоретиздат"

წელი:  1933

გვერდები:  291

საინვენტარო ნომერი:  9189

Теория вероятностей для инженеров

UDK: 519.2/2

სათაური: Теория вероятностей для инженеров

ავტორი: Торнтон Фрай

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1934

გვერდები: 383

საინვენტარო ნომერი: 9146

ფასი: 5р.

UDK: 519.2/2

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Теория вероятностей для инженеров 

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Фрай Торнтон

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М-Л 

გამომცემელი: "Гостехтеоретиздат"

წელი:  1934

გვერდები:  383

საინვენტარო ნომერი:  9146

Занимательная геометрия

UDK: 513/2

სათაური: Занимательная геометрия

ავტორი: Перельман Я.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1951

გვერდები: 296

საინვენტარო ნომერი: 8467

ფასი: 4р.80р.

UDK: 513/2

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Занимательная геометрия

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Перельман Я.И.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М-Л

გამომცემელი: "Гостехтеоретиздат"

წელი:  1951

გვერდები:  296

საინვენტარო ნომერი:  8467

Обыкновенные дифференциальные уравнения

UDK: 517(02)6

სათაური: Обыкновенные дифференциальные уравнения

ავტორი: Эльсгольц Л.Э.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1950

გვერდები: 218

საინვენტარო ნომერი: 9185

ფასი: 9р.45к.

UDK: 517(02)6

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Обыкновенные дифференциальные уравнения

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Эльсгольц Л.Э.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М-Л 

გამომცემელი: "Гостехтеоретиздат"

წელი:  1950

გვერდები:  218

საინვენტარო ნომერი:  9185

Как упростить вычисления

UDK: 518/1

სათაური: Как упростить вычисления

ავტორი: Нейшулер Л.Я. и И. Я. Акушский

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1938

გვერდები: 135

საინვენტარო ნომერი: 9157

ფასი: 3р.70к.

UDK: 518/1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Как упростить вычисления 

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Нейшулер Л.Я. и И. Я. Акушский

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М-Л

გამომცემელი: АН СССР

წელი:  1938

გვერდები:  135

საინვენტარო ნომერი:  9157

Таблицы для решения кубических уравнений

UDK: 518.2/14

სათაური: Таблицы для решения кубических уравнений

პარალერული სათაური: Таблицы для решения кубических уравнений методов основ

ავტორი: Шумягский Б.М.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1950

გვერდები: 135

საინვენტარო ნომერი: 8461

ფასი: 3р.90к.

UDK: 518.2/14

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Таблицы для решения кубических уравнений 

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Шумягский Б.М.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М-Л

გამომცემელი: "Гостехтеоретиздат"

წელი:  1950

გვერდები:  135

საინვენტარო ნომერი:  8461

Операционное исчисление и его приложения к задачам механики

UDK: 517/4

სათაური: Операционное исчисление и его приложения к задачам механики

ავტორი: Лурье А.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1951

გვერდები: 432

საინვენტარო ნომერი: 8460

ფასი: 15р.30к.

UDK: 517/4

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Операционное исчисление и его приложения к задачам механики

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Лурье А.И.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М-Л

გამომცემელი: "Гостехтеоретиздат"

წელი:  1951

გვერდები:  432

საინვენტარო ნომერი:  8460

Пятизначные таблицы логарифмов для маркшейдеров

UDK: 518.2/15

სათაური: Пятизначные таблицы логарифмов для маркшейдеров

ავტორი: Оглоблин Д.Н.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: металлургиздат

წელი: 1951

გვერდები: 336

საინვენტარო ნომერი: 8356

ფასი: 37р.

UDK: 518.2/15

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Пятизначные таблицы логарифмов для маркшейдеров

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Оглоблин Д.Н.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Металлургиздат"

წელი:  1951

გვერდები:  336

საინვენტარო ნომერი: 8356

Пятизначные таблицы тригонометрических функций

UDK: 518.2/13

სათაური: Пятизначные таблицы тригонометрических функций

ავტორი: Хренов Л.С.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1949

გვერდები: 104

საინვენტარო ნომერი: 7917

ფასი: 5р.40к.

UDK: 518.2/13

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Пятизначные таблицы тригонометрических функций

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Хренов Л.С.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М-Л

გამომცემელი: "Гостехтеоретиздат"

წელი:  1949

გვერდები:  104

საინვენტარო ნომერი:  7917

Таблицы функций с формулами и кривыми

UDK: 518.2/12

სათაური: Таблицы функций с формулами и кривыми

ავტორი: Янке Е. Эмде Ф.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехиздат

წელი: 1948

გვერდები: 420

საინვენტარო ნომერი: 7922

ფასი: 22р.

UDK: 518.2/12

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Таблицы функций с формулами и кривыми

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Янке Е. и Эмде Ф.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М-Л

გამომცემელი: "Гостехиздат" 

წელი:  1948

გვერდები:  420

საინვენტარო ნომერი:  7922

Справочник по численному решению дифференциальных уравнений в частных производных

UDK: 517(02)/5

სათაური: Справочник по численному решению дифференциальных уравнений в частных производных

ავტორი: Панов Д.Ю.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1950

გვერდები: 183

საინვენტარო ნომერი: 6576

ფასი: 3р.20к.

UDK: 517(02)/5

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Справочник по численному решению дифференциальных уравнений в частных производных

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Панов Д.Ю.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М-Л

გამომცემელი: "Гостехтеоретиздат"

წელი:  1950

გვერდები:  183

საინვენტარო ნომერი:  6576

Основания геометрии

UDK: 513(02)1

სათაური: Основания геометрии

ავტორი: Костин В.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: УЧПЕДГИЗ

წელი: 1946

გვერდები: 303

საინვენტარო ნომერი: 5851

ფასი: 10р.20к.

UDK: 513(02)1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Основания геометрии

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Костин В.И.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М-Л

გამომცემელი: "Учпедгиз"

წელი:  1946

გვერდები:  303

საინვენტარო ნომერი:  5851

სიცოცხლის წარმოშობა

UDK: 502(01)/2

სპეციალიზაცია: მათემატიკა

სათაური: სიცოცხლის წარმოშობა

ავტორი: ოპარინი პ.ი.

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: "სახ.უნ-ტისგამ"

წელი: 1949

გვერდები: 104

საინვენტარო ნომერი: 5841

ფასი: 3 მან.

UDK: 502(01)/2

სპეციალიზაცია: მათემატიკა

სათაური: სიცოცხლის წარმოშობა.

პარალერული სათაური: 

ავტორი: ოპარინი პ.ი.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი:  "სახ.უნ-ტისგამ"

წელი:  1949

გვერდები:  104

საინვენტარო ნომერი:  5841

Таблицы бесселевых функций

UDK: 518.2/10

სათაური: Таблицы бесселевых функций

ავტორი: Люстерник Л.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Гостехиздат

წელი: 1949

გვერდები: 430

საინვენტარო ნომერი: 5557

ფასი: 15р.79к.

UDK: 518.2/10

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Таблицы бесселевых функций 

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Люстерник Л.А.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М-Л

გამომცემელი: "Гостехиздат"

წელი:  1949

გვერდები:  430

საინვენტარო ნომერი:  5557

Таблицы для гидравлических расчетев

UDK: 518.2/9

სათაური: Таблицы для гидравлических расчетев

ავტორი: Агроскин И.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Госэнергоиздат

წელი: 1946

გვერდები: 199

საინვენტარო ნომერი: 5243

ფასი: 20р.

UDK: 518.2/9

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Таблицы для гидравлических расчетев

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Агроскин И.И.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М-Л

გამომცემელი: "Госэнергоиздат"

წელი:  1946

გვერდები:  199

საინვენტარო ნომერი:  5243

Пятизначные таблицы натуральных значений тригонометрических функций для маркшейдеров

UDK: 518.2/8

სათაური: Пятизначные таблицы натуральных значений тригонометрических функций для маркшейдеров

ავტორი: Оглоблин Д.Н.

ენა: Russian

ქალაქი: Свердловск - Москва

გამომცემელი: металургиздат

წელი: 1949

გვერდები: 204

საინვენტარო ნომერი: 5236

ფასი: 50р.

UDK: 518.2/8

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Пятизначные таблицы натуральных значений тригонометрических функций для маркшейдеров 

პარალერული სათაური: 

ავტორი:  Оглоблин Д.Н.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Свердловск - М.

გამომცემელი: "металургиздат"

წელი:  1949

გვერდები:  204

საინვენტარო ნომერი:  5236

Начертательная геометрия в применений к химическим диаграмам тройных и четверных систем

UDK: 515/8

სათაური: Начертательная геометрия в применений к химическим диаграмам тройных и четверных систем

ავტორი: Аносов В.Я.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1949

გვერდები: 176

საინვენტარო ნომერი: 4992

ფასი: 8р.50к.

UDK: 515/8

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Начертательная геометрия в применений к химическим диаграмам тройных и четверных систем 

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Аносов В.Я.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М-Л

გამომცემელი: 

წელი:  1949

გვერდები:  176

საინვენტარო ნომერი:  4992

Пятизначные математические таблицы

UDK: 518.2/7

სათაური: Пятизначные математические таблицы

ავტორი: Сегал Б.И. и Семендяев К. А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1948

გვერდები: 450

საინვენტარო ნომერი: 4505

ფასი: 40р.

UDK: 518.2/7

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Пятизначные математические таблицы

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Сегал Б.И. и Семендяев К. А.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М-Л

გამომცემელი: АН СССР

წელი:  1948

გვერდები:  450

საინვენტარო ნომერი:  4505

Основы анализа

UDK: 517/3

სათაური: Основы анализа

პარალერული სათაური: Действия над целыми, рациональными, иррациональными, комплексными числами

ავტორი: Эдмунд Ландау

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1947

გვერდები: 182

საინვენტარო ნომერი: 4449

ფასი: 10р.10к.

UDK: 517/3

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Основы анализа 

პარალერული სათაური: Действия над целыми, рациональными, иррациональными, комплексными числами

ავტორი: Ландау Э.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Ил

წელი: 1947 

გვერდები: 182

საინვენტარო ნომერი: 4449

Основы начертательной геометрии и графики

UDK: 515(02)/1

სათაური: Основы начертательной геометрии и графики

ავტორი: Князков М.А. Красильников А.Д.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Государственное строительная литература

წელი: 1948

გვერდები: 214

საინვენტარო ნომერი: 4460

ფასი: 10р.85к.

UDK: 515(02)/1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Основы начертательной геометрии и графики

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Князков М.А. Красильников А.Д.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Строийздат"

წელი:  1948

გვერდები:  214

საინვენტარო ნომერი:  4460

Основания геометрии

UDK: 513/1

სათაური: Основания геометрии

ავტორი: Гильберт Д.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехиздат

წელი: 1948

გვერდები: 491

საინვენტარო ნომერი: 4386

ფასი: 18р.

UDK: 513/1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Основания геометрии 

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Гильберт Д.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М-Л

გამომცემელი: "Гостехиздат"

წელი:  1948

გვერდები:  491

საინვენტარო ნომერი:  4386

Элементы векторного исчисления

UDK: 512.94(02)1

სათაური: Элементы векторного исчисления

ავტორი: Гольдфаин И.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехиздат

წელი: 1948

გვერდები: 175

საინვენტარო ნომერი: 4245

ფასი: 4р.50к.

UDK: 512.94(02)1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Элементы векторного исчисления

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Гольдфаин И.А.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М-Л

გამომცემელი: "Гостехиздат"

წელი:  1948

გვერდები:  175

საინვენტარო ნომერი:  4245